De vill stoppa vräkning i England | Stockholms Fria
Göteborgs Fria

De vill stoppa vräkning i England

I Storbritannien hotas just nu boende på Dale Farm, landets största boplats för romer och resande, av vräkning. Kulturgruppen för resandefolket i Göteborg engagerar sig mot vräkningen och berättar att de möter fördomar även i Sverige.

Dale Farm ligger i närheten av staden Basildon, 50 kilometer öster om London. Det är i dag Englands största boplats för resande och romer med ungefär 1 000 bofasta personer. 400 av dem hotas nu av omedelbar vräkning. Fram till den 31 augusti får de lov att stanna på platsen men därefter kan de bli utkastade när som helst. Anledningen är att Basildons kommunfullmäktige anser att platsen är ett naturskyddsområde och vill därför inte bevilja bygglov. Detta trots att de boende äger marken och har levt där i flera decennier.

Richard Magito Brun, ledamot för Kulturgruppen för resandefolket i Göteborg, är mycket upprörd över det som händer i England just nu.

– Några av oss kommer eventuellt att åka dit och delta i protesterna. Men jag tror att det bästa stödet vi kan ge är att vi träffas och pratar om deras situation och att vi skickar ut protestbrev till politikerna, säger Richard Magito Brun.

Han menar att situationen i England i dag liknar den som var i Sverige på 50- och 60-talet då resande ofta sågs ner på och blev hånade. Men än i dag finns det en stor okunskap om resande även i Sverige, säger han.

– Den vanligaste fördomen jag stöter på är att vi inte finns.

I medier, och bland folk i allmänhet, klumpas romer och resande ofta samman.

– Vi känner oss diskriminerade av att bli kallade för romer. Inte för att vi tycker illa om romerna, men för att vi tycker att det är viktigt med vår egen identitet, förklarar Rose-Marie Wallengren som även hon är ledamot i Kulturgruppen.

Richard Magito Brun håller med.

– Resande är en minoritetsgrupp som har funnits i Sverige sedan åtminstone 1500-talet. Frågar du mig skulle jag säga att vi har ett gemensamt ursprung med romerna och språken är nära besläktade. Men vi har samtidigt en egen kultur och traditioner som vi vill bevara, säger han.

Den gamla benämningen på resande är tattare och än i dag används det ordet ibland som ett skällsord.

– Om man har någon bild av oss så är det att vi är ligister – opålitliga och kriminella, säger Richard Magito Brun.

Historiskt sett har resandefolket också blivit väldigt illa behandlade i Sverige. Ända fram till 1970-talet tvångssteriliserades många kvinnor och barnen placerades ofta på fosterhem.

I dag finns fem officiella minoritetsgrupper i Sverige: samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Resandefolket klassas alltså inte som någon egen minoritet utan räknas till romerna. Detta är något som kulturgruppen för resandefolket vill förändra.

– Av de som klassas som romer är ungefär hälften resande, så vi är ingen liten extrasvans, säger Rose-Marie Wallengren.

Kulturgruppen för resandefolket arbetar främst med att sprida information om resandefolkets historia och kultur. Men de är även engagerade i antirasistiska nätverk, till exempel deltog de i demonstrationen för moskén på Hisingen.

– Anti-ziganismen finns fortfarande, det enda sättet att stoppa den är att vi står på oss och visar att vi finns, säger Rose-Marie Wallengren. 

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Stockholms Fria