Kvinnor gör fortfarande mest arbete i hemmen | Stockholms Fria
Göteborgs Fria

Kvinnor gör fortfarande mest arbete i hemmen

Klyftan mellan hur mycket män och kvinnor gör i hemmet är fortfarande stor, enligt SCB. Kvinnor lägger ungefär fyra timmar om dagen på hemarbete medan män bara lägger drygt tre timmar.

För tjugo år sedan lade kvinnor ungefär fem timmar om dagen på hemarbete, sedan dess har det skett en minskning med tjugo procent visar SCB:s nya tidsanvändningsundersökning. Hans Hegemann, som har varit med och gjort undersökningen, säger att de inte har analyserat vad minskningen beror på.

– Men en förklaring skulle kunna vara att kvinnor förvärvsarbetar mer idag och att det får gå före hemarbetet, säger han. 

Däremot har det inte skett någon motsvarande ökning i hur mycket tid männen lägger i hemmet. Män i dag lägger ungefär lika mycket tid på hemarbete som för tjugo år sedan. Fortfarande ägnar män mer tid åt sådant som traditionellt sett har betraktats som manliga sysselsättningar, som tapetsering och bilreparationer, medan kvinnor ägnar mer tid åt tvätt, städning och matlagning. 

– Tidsskillnaderna är ett bevis på att något är fel, men det stora problemet är attityderna, säger Gösta Zachrisson, ordförande för nätverket Män för Jämställdhet i Göteborg.

De arbetar för att motverka stereotypa föreställningar om kvinnor och män, bland annat genom föreläsningar. Gösta Zachrisson säger att han ofta möter ett starkt motstånd från män som inte vill ändra på sig. Det kan till exempel handla om att de ser det som kvinnans uppgift att ta hand om barnen medan de själva ska dra in pengar till hushållskassan. 

– Om män har lägre lön jobbar de ofta mer tid utanför hemmet för att kunna behålla statusen som familjeförsörjare. Men vad som också är intressant är att välutbildade kvinnor, med högre lön, ändå jobbar mer hemma vilket tyder på att det här handlar om könsroller, säger Gösta Zachrisson.

Efter föräldraledighet går nästan alla män tillbaka till att jobba heltid, medan cirka 30 procent av kvinnorna går ner på deltid. Enligt Sofia Björk som forskar om arbetstid och genus vid Göteborgs universitet har det stor påverkan på jämställdheten. 

– Problemet är att den som är hemma mer ofta får ansvaret för att hushållssysslorna ska fungera. Många pappor har förmodligen aldrig övervägt att gå ner på deltid. Det finns fortfarande en föreställning om att mäns arbete är viktigare än kvinnors, säger hon. 

– Jag tror att det är viktigt att man försöker dela lika på så många arbetsuppgifter som möjligt. Om man har en strikt uppdelning mellan olika sysslor så leder det ofta till att kvinnors ansvarsområden växer. Om kvinnor ska ta hand om tvätt till exempel så innebär det även ofta att de ska hålla reda på när barnen behöver ny kläder och köpa dem. Därmed krävs också mer planering.

Sofia Björk anser också att det krävs politiska styrmedel för att uppnå jämställdhet. Exempel på sådana skulle kunna vara en allmän deltidsrätt, vilket hon menar skulle minska tidspressen för alla och göra deltid mer accepterat. Hon tror också på en individualiserad föräldraledighet eftersom pappor som tagit ut lång föräldraledighet är mer benägna att arbeta deltid efteråt. 

Fakta: 

Genomsnittlig tid för hemarbetsaktiviteter 2010/11. Minuter per dygn.

Diskning, avdukning

Kvinnor: 19

Män: 10

Tvätt, strykning

Kvinnor: 14

Män: 4

Underhållsarbete

Kvinnor: 22

Män: 41

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Stockholms Fria