Nya regler för vårdcentraler missar papperslösa | Stockholms Fria
Göteborgs Fria

Nya regler för vårdcentraler missar papperslösa

Landstingen har möjlighet att erbjuda en generösare vård till papperslösa än vad lagen kräver. Men i ett förslag om nya riktlinjer för vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen garanteras inte papperslösa vård.

Om förslagen i den statliga utredningen om vård för papperslösa implementeras i lagstiftningen kommer förmodligen den nya lagen att börja gälla först den 1 januari 2013. Fram till dess är papperslösas rätt till vård helt beroende av var i landet de bor.

Enligt FRIA:s tidigare kartläggning har alla landsting sina egna riktlinjer och de kan se väldigt olika ut. I vissa län erbjuds papperslösa bara akut vård medan de i andra erbjuds samma vård som asylsökande.

Vilken vård som vårdcentraler i Västra Götaland ska erbjuda regleras av Krav- och kvalitetsboken. Nyligen kom förslaget till en ny version av boken, men i den står endast att asylsökande och flyktingar ska få "omedelbar vård och vård som inte kan anstå". När det gäller gömda personer står det att barn under 18 år ska garanteras samma vård som folkbokförda, men det står inget om gömda vuxna. 

Det är regionfullmäktige som kommer att ta det slutliga beslitet om de nya reglerna senast imorn, tisdag.

Anne Sjögren, sjuksköterska och en av initiativtagarna till Rätt till vård-initiativet, hoppas att det ska leda till en tydligare och mer genomarbetad skrivning.

– Västra Götalandsregionens direktiv är bra, men inte lika bra som de i utredningen. Det är möjligt för dem att gå ett steg till och vi skulle ju tycka att det var positivt om de gjorde det. Akut vård och vård som inte kan anstå är väldigt godtyckliga begrepp därför anser vi att det enda rätta är att låta samma vård gälla för alla, säger hon. 

Henry Ascher, barnläkare och docent inom området flyktingskap, migration och hälsa, håller med om att det finns mer att göra.

– De skulle vara bra om Västra Götaland ändrade de nuvarande reglerna, dels för att förtydliga och dels för att visa på en generösare hållning, säger han. 

Men frågan om att ändra reglerna för vård till asylsökande och papperslösa har enligt hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helene Eliasson inte diskuterats. 

– Nej, i vårt utskott har det i alla fall inte förekommit någon diskussion om detta. Situationen just nu är att vi avvaktar det nationella beslutet och sen får vi se om det blir några ändringar, säger hon.   

Om förslaget till nya regler röstas igenom kommer de att börja gälla från  den 1 april 2012. 

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Stockholms Fria