Debatt


Fria Tidningar
Stockholms Fria

Respektera trafiksepareringen i Husby

TRAFIKPOLITIK En majoritet av landets rektorer är bekymrade över elevernas säkerhet. Problemet är att barnen måste passera livligt trafikerade bilgator på vägen till skolan. Föräldrarna är också bekymrade och de som så hava möhlighet sätter sina telningar i bilen och skjutsar dem till skolan, vilket förvärrar problemet eftersom ungarna måste kryssa mellan horder av dubbelparkerade bilar utanför skolorna.

På olika håll i Stockholm diskuteras vad man ska göra åt problemet. I Husby har vi inga sådana problem. När Norra Järva bebyggdes la framsynta planerare ut bilvägarna i ett fiskbensmönster som når ut till områdets minsta skrymsle. De större gatorna sänktes ner och försågs med korsande gång- och cykelbroar. Från Kista centrum i ena änden till Akalla i den andra kan man gå eller cykla utan att korsa en enda bilgata. Skolorna får varje år utmärkelser för säkra skolvägar.

Men säg den lycka som varar beständigt. Ett gäng tekniker inne i stan har, påhejade av politiker som inte bor här, lagt fram en strukturplan för Husby. 150 miljoner ska spenderas och nu ska man ”bryta trafiksepareringen där det gör nytta”, fylla igen bilgatorna, höja upp dem flera meter, ta bort gångbroarna och ”skapa möten mellan människor och bilar” (ur Järvalyftet 2008).

Ingen som helst hänsyn tas till att barnen då kommer att tvingas korsa den livligt trafikerade genomfartsleden Norgegatan två gånger om dagen på väg till och från skolorna. Husby är kuperat och Norgegatan som redan är brant kommer att få ett ännu högre krön. Bussarna kommer att slira ännu mer i vinterhalkan. Biltrafiken kommer att stoppas upp vid de ljusreglerade övergångsställen som måste ersätta de gångbroar som teknikerna vill ta bort. Jäktade Husbybor kommer att springa ut och riskera livet mellan bilarna för att inte missa bussen på andra sidan gatan, istället för att som nu obehindrat ta sig över på gångbroarna. Bullret vid intilligande bostäder kommer att öka, och cancerogena föroreningar och skadliga partiklar från bilarna, som nu fångas upp av träden runt de nedsänkta bilgatorna, kommer att blåsa omkring bland husen.

Låt oss slippa strukturplanens återfall i 1950-talets trafikplaneringsfilosofi. Satsa pengarna på något vettigt istället för att förstöra vår närmiljö!Mats Leander, Husby

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Förbjud pälsindustrin!

DJURRÄTT Djurrättsalliansens bilder från minkfarmar i Sverige, som visas i Rapport, talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att minkar mår dåligt instängda i burar. Ett liv i bur ger dem inte alls möjlighet att få utlopp för sina naturliga instinkter. De som förespråkar uppfödning av minkar för päls hävdar att djuren mår bra i de små burarna. De säger att minkarna inte behöver få utlopp för sin jaktinstinkt och sitt enorma rörelsebehov eftersom de får sin mat utan att behöva jaga. I så fall borde ju samma resonemang gälla även hundar och katter som serveras mat. Men hundar och katter skulle vi aldrig komma på att stänga in i små burar dygnet runt. Bland annat just för att de behöver få utlopp för sitt behov av rörelse samt behöver få använda sin hjärna i lek och träning. Vari ligger skillnaden? Självklart gäller detta även minkar, inte bara katter och hundar. Inget djur mår bra då det berövas sin rörelsefrihet!

Debatt
:

Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Socialdemokratiska politiker i kommuner runt Göteborg anklagar oss moderater för att inte satsa på feriearbeten för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen har valt att ta bort specialdestinerade bidrag till kommunerna och i stället ge dessa pengar som generella. Vi tycker att detta ger kommunerna en större möjlighet att använda pengarna där de gör bäst nytta. Detta i stället för att 290 kommuner ska tvingas göra på samma sätt oavsett om det är en bra lösning för den enskilda kommunen eller ej.

Fria.Nu
Debatt
:

'Vad ska ni ha vår röst till?'

Den demokratiska rättsstaten är ett alltjämt förhärskande ideal, åtminstone på en retorisk nivå. Här samlas idéer som att alla människor är lika mycket värda; därför ska alla ha lika rösträtt, och att alla människor ska behandlas lika inför domstol, och av våra myndigheter i övrigt. Dennis Töllborg och Ingrid Segerstedt-Wiberg ställer inför valet frågan om vårt upplysta och demokratiska samhälle verkligen lever upp till de värden som förespråkas.

Fria.Nu
Debatt
:

Kvinnor i konflikter är inte alltid offer

I och med Marockos ockupation av Västsahara har befolkningen splittrats: en del av den lever kvar i de ockuperade områdena, en annan i flyktingläger i den algeriska öknen. Kvinnorna i lägren är ett exempel på att kvinnor inte uteslutande ska betraktas som offer i konflikter, menar Aleksander Gabelic och Sonja Gardefjord.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria