Ställ sociala krav på importerad sten | Stockholms Fria

Debatt


Fria Tidningar
Stockholms Fria

Ställ sociala krav på importerad sten

Järfälla är den enda kommunen i Stockholms län som uppger att de ställer konkreta sociala krav i sin upphandling av importerad natursten. Lidingö, Sundbyberg och Värmdö ställer sociala krav mer generellt. Övriga Stockholmskommuner uppger att de inte ställer sociala krav. Kommunernas kravlöshet gynnar oseriösa stenföretag, som kan erbjuda lägsta pris eftersom de inte investerar i livsviktig skyddsutrustning. Vi uppmanar kommunernas inköpschefer att ställa sociala krav!

Sveriges stenindustriförbund har för andra året i rad frågat kommunerna i Stockholms län om de ställer sociala krav när de upphandlar importerad natursten. 15 av länets 26 kommuner besvarade enkäten. Av dem svarar bara Järfälla kommun att de ställer sociala krav när de upphandlar importerad natursten. Lidingö, Sundbyberg och Värmdö kommun anser att deras generella upphandlingspolicy även täcker sociala krav på importerad sten. Stockholms stad besvarade inte enkäten i år, trots flera påminnelser, men uppgav i fjol att man ställer sociala krav på den sten man importerar. Huruvida övriga 10 kommuner i länet ställer sociala krav är osäkert.

Vi som representerar ansvarstagande stenföretag vill att alla kommuner ska ställa sociala krav på den sten de upphandlar. Kommuner som inte ställer sociala krav gynnar oseriösa stenföretag som struntar i livsviktig skyddsutrustning. Stenarbetare som drabbas av stendammslunga betalar mellanskillnaden.

Varje år upphandlar Sveriges kommuner, direkt och via entreprenadföretag, natursten för hundratals miljoner kronor. Kommunerna är stora upphandlare av exempelvis kant- och marksten och har köparens makt. Agerar de rätt gör de sociala krav de ställer omedelbar skillnad ”på golvet”.

Endast 43 procent av de 135 kommuner som besvarade Stenindustriförbundets enkät har infört eller diskuterat att införa någon form av sociala krav vid upphandling av natursten. I fjol var motsvarande siffra 36,5 procent. Utvecklingen går i rätt riktning, men vi är långt ifrån nöjda. Vårt nyårslöfte är att under 2013 göra vad vi kan för att fler kommuner ska ställa krav på importerad natursten.

Göteborg, Malmö och Örebro kommun har tillsammans gjort en uppföljning som bland annat visar att inte alla upphandlade stenleverantörer i Kina, trots ställda sociala krav, lever upp till ILO:s konventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet. Vissa var bra, medan arbetarna på andra företag riskerade att drabbas av stendammslunga då rätt skydd och utsugsutrustning saknades.

I årets enkät ställde Stenindustriförbundet för första gången frågor om kommunerna följer upp sina sociala krav. Resultatet var nedslående. Endast var femte kommun följer upp de krav de ställer. Utan kontroller riskerar kraven att bli papperstigrar. Med kontroller av arbetsmiljön räddar man däremot stenarbetares hälsa och liv. Samarbetar man kring uppföljningen på plats i exempelvis Kina och delar på kostnaderna blir de nödvändiga kontrollerna inte dyra för den enskilda kommunen.

Kommuner som inte ställer sociala krav – och följer upp dem – tar inte sitt ansvar. Vi hjälper gärna kommunernas inköpschefer att bli bättre på att upphandla juste natursten!

Kai Marklin

ordförande Sveriges stenindustriförbund

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Respektera trafiksepareringen i Husby

TRAFIKPOLITIK En majoritet av landets rektorer är bekymrade över elevernas säkerhet. Problemet är att barnen måste passera livligt trafikerade bilgator på vägen till skolan. Föräldrarna är också bekymrade och de som så hava möhlighet sätter sina telningar i bilen och skjutsar dem till skolan, vilket förvärrar problemet eftersom ungarna måste kryssa mellan horder av dubbelparkerade bilar utanför skolorna.

Debatt
:

Förbjud pälsindustrin!

DJURRÄTT Djurrättsalliansens bilder från minkfarmar i Sverige, som visas i Rapport, talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att minkar mår dåligt instängda i burar. Ett liv i bur ger dem inte alls möjlighet att få utlopp för sina naturliga instinkter. De som förespråkar uppfödning av minkar för päls hävdar att djuren mår bra i de små burarna. De säger att minkarna inte behöver få utlopp för sin jaktinstinkt och sitt enorma rörelsebehov eftersom de får sin mat utan att behöva jaga. I så fall borde ju samma resonemang gälla även hundar och katter som serveras mat. Men hundar och katter skulle vi aldrig komma på att stänga in i små burar dygnet runt. Bland annat just för att de behöver få utlopp för sitt behov av rörelse samt behöver få använda sin hjärna i lek och träning. Vari ligger skillnaden? Självklart gäller detta även minkar, inte bara katter och hundar. Inget djur mår bra då det berövas sin rörelsefrihet!

Debatt
:

Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Socialdemokratiska politiker i kommuner runt Göteborg anklagar oss moderater för att inte satsa på feriearbeten för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen har valt att ta bort specialdestinerade bidrag till kommunerna och i stället ge dessa pengar som generella. Vi tycker att detta ger kommunerna en större möjlighet att använda pengarna där de gör bäst nytta. Detta i stället för att 290 kommuner ska tvingas göra på samma sätt oavsett om det är en bra lösning för den enskilda kommunen eller ej.

Fria.Nu
Debatt
:

'Vad ska ni ha vår röst till?'

Den demokratiska rättsstaten är ett alltjämt förhärskande ideal, åtminstone på en retorisk nivå. Här samlas idéer som att alla människor är lika mycket värda; därför ska alla ha lika rösträtt, och att alla människor ska behandlas lika inför domstol, och av våra myndigheter i övrigt. Dennis Töllborg och Ingrid Segerstedt-Wiberg ställer inför valet frågan om vårt upplysta och demokratiska samhälle verkligen lever upp till de värden som förespråkas.

Fria.Nu
Debatt
:

Kvinnor i konflikter är inte alltid offer

I och med Marockos ockupation av Västsahara har befolkningen splittrats: en del av den lever kvar i de ockuperade områdena, en annan i flyktingläger i den algeriska öknen. Kvinnorna i lägren är ett exempel på att kvinnor inte uteslutande ska betraktas som offer i konflikter, menar Aleksander Gabelic och Sonja Gardefjord.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria