Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik | Stockholms Fria

Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Socialdemokratiska politiker i kommuner runt Göteborg anklagar oss moderater för att inte satsa på feriearbeten för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen har valt att ta bort specialdestinerade bidrag till kommunerna och i stället ge dessa pengar som generella. Vi tycker att detta ger kommunerna en större möjlighet att använda pengarna där de gör bäst nytta. Detta i stället för att 290 kommuner ska tvingas göra på samma sätt oavsett om det är en bra lösning för den enskilda kommunen eller ej.

För de flesta har det dessutom framgått att vi moderater står för en aktiv arbetsmarknadspolitik till skillnad från den socialdemokratiska, där ord inte alltid stämmer överens med de handlingar man gjort. Artikeln är dessutom full av felaktiga uppgifter om verksamheterna i kommunerna.

Socialdemokraterna påstår att det inte har skett några neddragningar på antalet feriearbeten i Göteborg. Sanningen är att det under år 2006 fanns 1 350 feriearbeten vilket socialdemokraterna nu under år 2007 minskat till 1 200. I Mölndal har man valt att satsa pengarna på arbetslösa ungdomar som uppbär försörjningsstöd. Om detta är socialdemokraterna i facknämnden helt eniga med majoriteten. Detta vill man inte kännas vid i artikeln. Partille har tillskjutit 300 000 kr extra utöver ordinarie budget för feriearbeten 2007 vilket innebär att man har över 100 stycken. I Öckerö kommun tog den borgerliga majoriteten beslut om att satsa extrapengar på feriearbeten. Socialdemokraterna hade inte någon sådan satsning i sitt budgetförslag.
I Kungsbacka försöker socialdemokraterna ta åt sig äran för ett förslag från moderaterna att öka antalet feriearbeten. I Kungälv har man valt att se på hela aktivitetsutbudet för ungdomarna där sommarjobben är en del.

För ett drygt halvår sedan röstade svenska folket i valet och arbetsmarknadspolitiken var då en huvudfråga. Valresultatet visade klart att man hade tröttnat på den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken eller rättare sagt avsaknaden av den. Alliansen vann på en politik för att skapa riktiga jobb och att göra det lönsamt att arbeta. All statistik visar nu också att antalet riktiga jobb ökar och att detta är en följd av alliansens politik Denna politik för vi som moderata kommunpolitiker också i våra kommuner och vi skäms inte alls för detta. Däremot borde socialdemokraterna bakom artikeln skämmas över att man försöker vilseleda människor genom felaktiga uppgifter.

Jonas Ransgård, Hans Bergfelt, Stefan Svensson, Henrik Ripa,
Arne Lernhag, Per Ödman, Bengt Gustafsson, Anette Eiserman Wikström, Jan Skog, Ingegerd Löfqvist
Moderata kommunalråd i Göteborg, Mölndal, Partille, Lerum, Öckerö, Kungsbacka, Kungälv, Härryda, Ale respektive Alingsås

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Respektera trafiksepareringen i Husby

TRAFIKPOLITIK En majoritet av landets rektorer är bekymrade över elevernas säkerhet. Problemet är att barnen måste passera livligt trafikerade bilgator på vägen till skolan. Föräldrarna är också bekymrade och de som så hava möhlighet sätter sina telningar i bilen och skjutsar dem till skolan, vilket förvärrar problemet eftersom ungarna måste kryssa mellan horder av dubbelparkerade bilar utanför skolorna.

Debatt
:

Förbjud pälsindustrin!

DJURRÄTT Djurrättsalliansens bilder från minkfarmar i Sverige, som visas i Rapport, talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att minkar mår dåligt instängda i burar. Ett liv i bur ger dem inte alls möjlighet att få utlopp för sina naturliga instinkter. De som förespråkar uppfödning av minkar för päls hävdar att djuren mår bra i de små burarna. De säger att minkarna inte behöver få utlopp för sin jaktinstinkt och sitt enorma rörelsebehov eftersom de får sin mat utan att behöva jaga. I så fall borde ju samma resonemang gälla även hundar och katter som serveras mat. Men hundar och katter skulle vi aldrig komma på att stänga in i små burar dygnet runt. Bland annat just för att de behöver få utlopp för sitt behov av rörelse samt behöver få använda sin hjärna i lek och träning. Vari ligger skillnaden? Självklart gäller detta även minkar, inte bara katter och hundar. Inget djur mår bra då det berövas sin rörelsefrihet!

Debatt
:

'Vad ska ni ha vår röst till?'

Den demokratiska rättsstaten är ett alltjämt förhärskande ideal, åtminstone på en retorisk nivå. Här samlas idéer som att alla människor är lika mycket värda; därför ska alla ha lika rösträtt, och att alla människor ska behandlas lika inför domstol, och av våra myndigheter i övrigt. Dennis Töllborg och Ingrid Segerstedt-Wiberg ställer inför valet frågan om vårt upplysta och demokratiska samhälle verkligen lever upp till de värden som förespråkas.

Fria.Nu
Debatt
:

Kvinnor i konflikter är inte alltid offer

I och med Marockos ockupation av Västsahara har befolkningen splittrats: en del av den lever kvar i de ockuperade områdena, en annan i flyktingläger i den algeriska öknen. Kvinnorna i lägren är ett exempel på att kvinnor inte uteslutande ska betraktas som offer i konflikter, menar Aleksander Gabelic och Sonja Gardefjord.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria