Allum slår ut Partilles torgbutiker | Stockholms Fria
Göteborgs Fria

Allum slår ut Partilles torgbutiker

Köpcentret Allum i Partille ska byggas ut för att ge plats åt fler butiker. Utvidgningen gör att flera av de mindre butiker som i dag ligger runt Kyrktorget kommer att få stänga igen eller flytta eftersom få har råd att flytta in i Allum.

14 500 kvadratmeter. Så mycket planerar bolaget Steen & Ström som äger Allum att utvidga köpcentret med. Redan i dag upptar Allum en stor del av Partille centrum, men nästa höst kommer alla gamla hus som ligger runt Kyrktorget att rivas för att ge plats åt Allums utbyggnad. Dessutom kommer ett nytt parkeringshus och 55 nya lägenheter att byggas i nära anslutning till Allum.

”Genom den planerade tillbyggnaden kommer det lönsamma köpcentret att kunna erbjuda ytterligare 30–40 nya butiker, fler restauranger, caféer, gym, utökad service och fler mötesytor.”

Så heter det i Allums ägares, Steen & Ströms, pressmeddelande. Men den sociala konsekvensbeskrivning som Norconsult AB har tagit fram på uppdrag av Partille kommun visar att en utbyggnad även skulle få många negativa konsekvenser.

Bland annat pekar de på att det nya förslaget till detaljplan kommer innebära färre centrala mötesplatser och att det blir en mer ensidig bebyggelse. Vidare skriver de:

”I princip samtliga lokaler vid Kyrktorget blir nybyggda och ligger inom Allum med det ökade kostnadsläge som det innebär. Bristen på billigare lokaler försvårar för entreprenörskap och mindre affärer får svårare att etablera sig.”

Flera butiksägare runt Kyrktorget uttrycker också en stark oro för vad som kommer att hända när Allum expanderar.

– Det känns som att kommunen har sålt ut hela centrum, säger Mona Lilleöien Schützén som driver rehabbutiken Hjälpredan.

Själv har hon haft sin butik i Partille i sju år, men nu funderar hon på att flytta någon annanstans eftersom hon varken har råd eller lust att flytta in i Allum.

– Att flytta in i ett köpcentrum är ett stort kliv för många små butiker. Allum kräver att vi ska ha längre öppettider vilket kommer att kräva mer personal, och det är stor skillnad i hyra. Det är inte alla som klarar det, säger Mona Lilleöien-Schützén.

Hon menar också att Steen & Ström har varit dåliga på att ge information om vad som kommer att hända. Flera torgbutiker har själva fått ta kontakt med Steen & Ström och inte ens då har de fått reda på särskilt mycket.

Steen & Ströms projektledare, Hans Cagner, slår dock bort kritiken.

– Vi har fört en dialog med alla butiker runt torget sedan ett år tillbaka och merparten har rivningskontrakt så de vet vad som gäller. En del kommer att flytta in i Allum medan andra kommer att erbjudas andra lägen. Några kanske väljer att avveckla sina butiker, men det är inte så att vi kastar ut någon, säger han.

En av restaurangägarna, som vill vara anonym för att inte hamna i konflikt med Steen & Ström, nekar dock till att han skulle ha fått något som helst erbjudande. Han har haft sin lokal vid torget i 13 år och vill absolut inte flytta, men nu ser han ingen annan utväg.

I de politiska lägren råder delade meningar. Kommunstyrelsens ordförande Stefan Svensson (M) säger att han tycker att det är jättebra att Allum expanderar och att det är något som de har drivit på från kommunen tillsammans med utvecklingen av Kyrktorget.

Hur ser du på att en del butiker kanske kommer att få flytta eftersom de inte har råd med ökade hyror och öppettider?

– Det är en fråga för Steen & Ström och de enskilda parterna, där kan inte vi från kommunen gå in och ha en åsikt. Vi ansvarar för detaljplanen och skapar möjligheter för expansion. Men när det gäller hyresnivåer måste ägarna själva komma överens.

Jenny Svanergren, kommunstyrelseledamot för Miljöpartiet som sitter i opposition, hör till dem som är mer kritiska till Allums utbyggnad. Hon tror att många små butiker kommer att drabbas hårt eller till och med gå i konkurs. Vidare menar hon att det inte bara kommer hota butikerna i Partille centrum utan också i andra delar av kommunen eftersom fler och fler kommer att åka in till Partille när de ska handla.

– Det hade varit bättre av kommunen att göra en undersökning för att ta reda på vad Partilleborna själva vill. Nu går vi bara på det som Steen & Ström vill, säger hon. 

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Stockholms Fria