Regeringen vill bygga Österleden – trots kritik | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Regeringen vill bygga Österleden – trots kritik

Stockholms politiker har precis börjat med planeringen av den nya sträckningen av tunnelbanan till Nacka. Nu vill regeringen att tunnelbanan byggs ihop med den nygamla motorvägen Österleden. Ett förslag som möter hårt motstånd.

Frågan kring att bygga ut tunnelbanans blå linje till Nacka har funnits länge och under ännu längre tid har det diskuterats ett bygge av Österleden, som en del i att bygga en ringled kring Stockholm. Trots att tunnelbanefrågan fortfarande är i sin linda, fyra förslag till olika sträckningar finns, gick regeringen i onsdags ut med sin vision.

I debattartikeln i DN skriver Alliansen att den nya tunnelbanan bör dras under Djurgården och sedan kopplas samman till en ny trafikled som i tidigare projekt har kallats Österleden. En lösning som skulle bidra till ökad biltrafik, något som går emot Trafikverkets rekommendationer, säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholm.

– Enligt Trafikverket måste vi minska bilåkandet med 25 procent till år 2030. Genom det här utspelet visar regeringen att man inte prioriterar klimatmålen.

Yvonne Blombäck, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet håller med och tycker också att regeringen gör fel i att lägga sig i den utredningen om tunnelbanan som har börjat.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen pekar med hela handen i en pågående utredning.

Centerpartiet är inte emot trafikleden i sig, men menar dels att utvecklingen mot nya fossilfria bränslen går för sakta för att en ny bilväg ska vara aktuell. Dels menar man att tunnelbanan behöver byggas där det finns flest resenärer, alltså med stationer på Södermalm och i Hammarby sjöstad.

– Fokuset ligger på tunnelbanan och att bygga stationer där folk bor. Vi har efterlyst att prata med regeringen om det här, och i vår regionala remissgrupp är inte Djurgårds-dragningen favoritförslaget, säger Lars Carlsson, centerpartistisk trafikpolitiker i landstinget.

Anledningen till att Alliansen vill bygga Österleden är att man vill avlasta innerstaden och inte ha biltrafik över Stadsgården och Gamla stan.

– Vi har länge känt av avsaknaden av en ringled runt Stockholm. Naturligtvis kommer landstinget också att kunna utnyttja en Österled för kollektivtrafik med buss, för ytterligare nord-sydliga förbindelser utöver den nya tunnelbanesträckningen, skriver Birgitta Rydberg, landstingsråd för Folkpartiet, på sin blogg.

En ny tunnelbanesträckning och en ny trafikled kommer att kosta miljarder. Finansieringen av båda projekten är en fråga som Naturskyddsföreningen ställer sig frågande till.

– Det är Skanska som ska bygga en eventuell Österled och man vill finansiera den med trängselavgifter. Det är en kopia av Dennispaketet och innebär att man blir beroende av att biltrafiken ökar och det är något som inte får ske, säger Mårten Wallberg.

Byggandet av Österleden skulle också ta lång tid. Lars Carlsson vill att man prioriterar tunnelbanan.

– Vi vill inte se en försening, vi har redan väntat för länge. Det finns en risk att man kan få en långsammare handläggnings¿process om man också ska bygga en trafikled. Vägintressena får inte sinka tunnelbaneintressena.

Fakta: 

T-banan och dennispaketet

• Den 17 februari i år föreslog Trafikverket en utbyggnad av tunnelbanan i den så kallade kapacitetsutredningen.

• Dennispaketet var en trafiklösning som kom 1992 och gick ut på att bygga en ringled runt Stockholm. Det gjordes inte på grund av för höga kostnader och protester. Delar byggdes dock: Södra länken, Norra länken, och i viss mån Västra länken (Förbifart Stockholm).

• Det finns fyra olika huvudalternativ för dragningen av tunnelbanan till Nacka.

1. Östlig sträckning med stationer på Djurgården och Finnboda.

2. Bergtunnel med stationer på Djurgården, Södermalm och Hammarby Sjöstad. 

3. Sänktunnel med stationer på Södermalm och Hammarby Sjöstad.

4. Via grön linje med stationer vid Slussen, Medborgarplatsen och Hammarby Sjöstad. 

• På lördag är det internationella bilfria dagen, World Carfree Day (WCD).

Rekommenderade artiklar

Enhetstaxa på SL-resor kan vara en bra affär

I snart tio år har den rödgröna oppositionen krävt att SL ska införa enhetstaxa, trots att det setts som ett dyrare system än dagens. Men nu visar det sig att enhetstaxa inte alls måste kosta så mycket. Det skulle till och med kunna bli en bra affär.

© 2021 Stockholms Fria