Läkare vill avslöja brister i vården | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Läkare vill avslöja brister i vården

I december lanserade föreningen Socialistiska läkare hemsidan Vårdleaks. Syftet är att ge patienter, anhöriga och vårdpersonal ett säkert sätt att blotta missförhållanden.

Sidan Vårdleaks är precis vad det låter som – en plats där man anonymt kan läcka information om missförhållanden inom vård och omsorg. Initiativet kommer från Socialistiska läkare, en ideell förening som vill skapa opinion och verka för en rättvis och jämlik vård. När idén presenterades i december 2012 var intresset från allmänheten stort. Knappt två månader senare har totalt sju berättelser skickats in.

– Hittills är vi nöjda. Det första målet var att få igång sidan, säger Ida Linander som är en av de drivande i projektet.

Vårdleaks startades som en reaktion på utvecklingen inom vård och omsorg. Att vård sålts ut till riskkapitalbolag är en orsak, säger Ida Linander.

Hon tror att jakten på pengar riskerar att ta fokus från patienternas behov och att en sida som Vårdleaks därför behövs.

– Man behöver belysa vilka konsekvenserna blir vid en sådan utveckling. Hur patienter, anhöriga och personal upplever effekterna.

Dessutom tror hon att det måste bli enklare att berätta. Alla historier är inte så extraordinära att de plockas upp av kvällspressen, men det kan likväl handla om missförhållanden.

– Som patient kan man hamna i en utsatt position och känna sig utelämnad. Man hamnar i en beroendesituation till sin behandlare och då kan det vara svårt att göra sin röst hörd. Att klaga hos nämnder kan vara en ganska komplicerad process, och då är det bra med andra forum.

Den forskning som finns visar att kvinnor från etniska minoriteter är speciellt utsatta i vården. Äldre kvinnor är också en sårbar grupp.

Ida Linander tror också att vårdpersonal kan hindras från att avslöja missförhållanden. Det finns en kultur inom vården att man inte ska gå ut och berätta, utan hålla problemen inom organisationen. Det finns konkreta exempel där anställda har ombetts att inte gå ut med sina historier, berättar hon.

– Vi tycker ju tvärtom. Vården är något som tillhör allmänheten och allmänheten har rätt att få veta om missförhållanden.

Var denna kultur kommer ifrån, och vad den beror på, vet hon inte. Men rädsla för att förlora jobbet och stöta sig med ledningen tror hon finns där.

Än så länge har Vårdleaks publicerat tre av sju inskickade berättelser. Ett par har kommit från föreningens egna medlemmar. De flesta berättarna är anonyma och det kan göra det svårt för journalister att nappa. Men Ida Linander är nöjd trots att det går lite på lågvarv.

– Ja, det har ju bara gått en och en halv månad. Det första målet var att få upp sidan, det har jag arbetat med hela hösten. Nu finns strukturen där, så det är lätt att fortsätta.

Rekommenderade artiklar

Manifestation för en plats i värmen

Vinterkylan kan vara farlig för den som saknar ett hem. Samtidigt stängs de offentliga platserna för behövande. Det hävdar nätverket Aktion för ett varmare Stockholm. Den 25 januari manifesterade de för allas rätt till staden och tak över huvudet.

Jakt på papperslösa ökar

Papperslösa

Papperslösa barn och ungdomar vågar inte längre uppsöka psykiatrin eller ta sig till skolan. I Malmö har polisens projekt Reva lett till en kraftigt upptrappad jakt på papperslösa. I veckan startade polisen projektet i Stockholm.

Vårdföretag kritiserar kundvalet i hemtjänsten

Det kooperativa vårdföretaget HSB Omsorg slutar att erbjuda hemtjänst i Järfälla och Sollentuna. Enligt vd:n Karin Thalén går det inte att leverera bra vård i kommunerna. Orsaken är de låga ersättningarna och de dåliga regelverken.

© 2021 Stockholms Fria