Friskolekommitténs förslag hotar de idéburna friskolorna | Stockholms Fria
Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria Tidningen

Friskolekommitténs förslag hotar de idéburna friskolorna

Ökad kontroll av friskolorna drabbar små idédrivna skolor, inte koncerner som tar ut vinst, skriver Lennart Fernström.

I tisdags lämnade friskolekommittén till sist (tillfället har flyttas fram fem gånger) sitt betänkande till regeringen. Ett betänkande som innebär nya krav på och ökade kontroller av friskolorna. Huvudmännens lämplighet ska prövas, liksom ägarnas långsiktighet. Bakom förslagen står alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Under senaste halvåret vi också fått se en radda förslag och åtgärder från de sex partierna bakom friskolekommitténs betänkande som försvårar för friskolor. Det har varit kommunalt veto från sossarna, stoppad avknoppning i Stockholm från alliansen, krav på ekonomisk buffert från Miljöpartiet, en obligatorisk försäkring från Folkpartiet och så vidare.

Men de ökade kraven på kontroll och pappersarbete slår framför allt mot de mindre, idédrivna skolorna, inte mot vinstuttagens baksidor. Ju fler elever, ju större koncerner, desto mer kan byråkratin samordnas och overheadkostnaden per elev minskas.

Vinstuttagsanhängare framställer det gärna som att det inte kommer att finnas friskolor och en mångfald av pedagogiska inriktningar utan möjligheter att ta ut vinst. I själva verket är det precis tvärtom. Vinstuttagen, och de åtgärder som nu vidtas för att begränsa dem, har blivit det största hotet mot en mångfald av friskolor. Friskolekommitténs förslag löser därför inte de stora problemen, utan förvärrar dem snarare.

© 2021 Stockholms Fria