Fördjupning | Stockholms Fria

Fördjupning

Hur långt räcker maten?

Världens befolkning ökar medan matproduktionen hotas av allt från klimatförändringar till utfiskning.

Fria.Nu

Sidor

© 2021 Stockholms Fria