Lennart Fernström

Inledare


Militären

Fria Tidningen

Ett hot mot demokratin och mänskliga värden

Att tro att stora kanoner minskar risken för krig är lika naivt som att tro att jag skulle minska risken för slagsmål på Sergels torg genom att vifta med ett stort basebollträ, skriver Lennart Fernström.

Med jämna mellanrum får vi veta att vi inte kan försvara Sverige. Än är det ryska stridsplan nära Gotland, än handlar det om hur kort tid vi kan klara att hålla fi utanför landet. Oftast spelar det på rysskräcken. Dessa utspel har delvis motsatta syften. Vissa kommer från den växande grupp som vill ansluta oss till Nato, andra från dem som vill hålla kvar vid ”neutralitetspolitiken” och rusta upp det svenska försvaret. Båda idéerna bygger på att militär upprustning bidrar till fred, fast vi vet att det ökar risken för krig och konflikter. I synnerhet om det sker inom en militär allians som Nato, som ska kunna angripa var som helst på jorden.

Men även om vi bortser från militära allianser är upprustning en återvändsgränd. Vapen skapar inte fred. Ska vi matcha Ryssland militärt, ett land som är 38 gånger större än Sverige och har 17 gånger fler invånare, måste vi mångdubbla pengarna till militären och skaffa kärnvapen. Är det någon som tror på den vägen? Om vi följde den vägen skulle Sverige bli ett hot mot länderna runt omkring och krigsrisken skulle öka väsentligt.

Militären är en livsfientlig, odemokratisk och elitistisk organisation som är till för att skydda makthavarna och de privilegierade. Militära ingripanden sker oftast mot den egna befolkningen. Om det svenska försvaret kommer att användas till något annat lär det inte vara något ädlare syfte, och inte blir det bättre när EU blir alltmer militärt. Västeuropeisk militärpolitik syftar till att försvara oss mot fattigare länder när klyftorna ökar i världen. Med stora kanoner ska vi hålla dem borta som drabbas av vår överkonsumtion och utsugning.

Är det demokratiska och mänskliga värden som ska försvaras, måste försvaret byggas på dessa värden. En kan inte försvara demokratin med något antidemokratiskt, som militären. En kan inte heller minska risken för krig genom att hota med krig. Att tro att stora kanoner minskar risken för krig är lika naivt som att tro att jag skulle minska risken för slagsmål på Sergels torg genom att vifta med ett stort basebollträ.

Det enda försvar som verkligen kan bidra till fred och demokrati är ett ickevåldsförsvar, grundat på frivillighet och insikten att makt bygger på samarbete. Ifall människor vägrar samarbeta med förtryckare bryts förtryckarnas makt, vare sig de är inhemska eller främmande. Fördelen med ett sådant försvar är, om det bygger på verkligt folkstyre, att det bara fungerar om folket vill att det ska fungera. Dessutom kan det användas mot mer reella problem, som miljöförstöring, förtryck, ekonomiska och sociala hot.

Men ett försvar som kan användas mot inhemska förtryckare är inget som makthavarna är intresserade av. Det kan ju även användas mot exempelvis en regering utan förankring. Istället vill de ha kvar odemokratiska strukturer, byggda på vapenmakt och inte på samarbete, som fostrar folk till lydiga och okritiska medborgare. Därför fortsätter krigen i världen och därför bör alla vi som inte tror på våld och förtryck verka för en total militär avrustning nu.

Problemet är inte att det svenska militära försvaret avrustats, problemet är att vi lägger 45 miljarder varje år på det. Att vi ska lägga ytterligare 90 miljarder på att bygga JAS, utöver de 130 miljarder som redan är lagda.

Fakta: 

Lennart har fått nog av hycklare.

ANNONSER

© 2024 Stockholms Fria