• Modeller av byggnader i det virtuella Blockholm, uppförda i skala 1:5.
Stockholms Fria

I Blockholm har alla inflytande över nybyggen

Sedan i oktober har ett virtuellt Stockholm rest sig i dataspelet Minecraft. Projektet syftar till att skapa mer demokratiska processer kring stadsplanering. Hittills har 10 000 tomter bebyggts och några av husen har tagit materiell form i utställningen Blockholm.

På Arkitektur- och designcentrum är belysningen dämpad, då och då mullrar åskan. Mitt i utställningshallen reser sig modeller av hus, byggda med klossar i skiftande färger. Här visas också filmer där kameran rör sig genom det virtuella Blockholm, och med hjälp av datorer får besökarna testa att bygga hus.

– Huvudsyftet är att visa upp den kreativitet som finns för beslutsfattare. I professionella planerarsammanhang kan det bli så att man tänker ut väldigt mycket innan man gör något. Det intressanta med Minecraft är att handlandet går lite före tanken, säger Markus Bohm, en av initiativtagarna till Blockholm.

För att skapa Blockholm användes Stockholms stads landdata, som överfördes till Minecraft och omformades till spelets kubformer. Hittills har 10 000 tomter bebyggts sedan starten i oktober 2013.

– Vi släpper stadsdel för stadsdel, för vi vill att man bygger på samma ställe, annars sprids det ut över ett stort vitt fält. Vi började med Gamla stan och just nu bebyggs Södermalm, säger Markus Bohm.

Kommer du själv att gå vidare i andra projekt utifrån Minecraft?

– Ja, vi har fått förfrågningar, säger Markus Bohm. Dels ett miljonprogramsprojekt, där det ska läggas till byggnader och där man vill jobba med de offentliga platserna ihop med de boende. Sedan en ny stadsdel i en svensk stad.

Blockholm syftar till att visa hur människor kan få större inflytande när nya områden byggs, och att göra boende mer delaktiga i förändringar i stadsmiljön. Samtidigt lyfter utställningen fram Minecraft, ett spel som gjort skaparen Markus Persson till miljardär. Detta kan tyckas vara problematiskt, med tanke på att Arkitektur- och designcentrum är en statlig myndighet.

– I vår instruktion står det att vårt fokus ska vara på samtid och framtid, och det är svårt utan att lyfta fram en arkitekt, en producent eller en formgivare. Det blir inget kvar om vi inte kan jobba med sådana som är kopplade till en kommersiell marknad, menar Veronica Hejdelind, utställningschef.

Men något ekonomiskt samarbete eller sponsring från Minecraft var aldrig aktuellt.

– Det är en etisk gräns, vi har inte velat att de ska sponsra vår utställning, syftet med utställningen är inte att lyfta Minecraft, säger Veronica Hejdelind.

För att vara med i Blockholm krävs en licens till spelet Minecraft. Du kan sedan delta i byggandet på serveradressen play.blockholm.se.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria