Sigtuna kommun skapar nytt samarbete med kvinnojouren | Stockholms Fria
  • Olga Persson, förbundssekreterare på Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund hoppas att ett nytt samarbete med Sigtuna ska ge jourerna bättre villkor i framtiden.
Stockholms Fria

Sigtuna kommun skapar nytt samarbete med kvinnojouren

Sigtuna kvinnojour startar ett nytt samarbete med kommunen, som förhoppningsvis kan ge en bättre långsiktighet till jourens arbete.

– Jag tror att många fler kommuner kommer att titta på det här samarbetet, säger Olga Persson på Sveriges kvinno- och tjejjourer.

Sigtuna kommun skriver ett nytt avtal med den lokala kvinno- och tjejjouren. Det kommer att leda till att kvinnojourens verksamhet startar ett närmare samarbete med kommunen, något som kan vara en väg till en tryggare finansiering.

– Än så länge vet vi inte riktigt vad det kommer att innebära, men det finns ett politiskt beslut i kommunfullmäktige om att utforma ett långsiktigt avtal, säger Olga Persson, som är förbundssekreterare på Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR.

Målet är att avtalet ska bygga på en ömsesidighet, eller partnerskap, som Olga Persson uttrycker det. Och att det ska innehålla en långsiktig finansiering

– Vi hoppas ju att det blir en finansiering av jourens verksamheter, både kvinno- och tjejjouren. Perspektivet är att man vill bygga vidare på ett redan gott samarbete med idéburen vård och omsorg i kommunen, säger Olga Persson.

I dag arbetar Sigtunajourerna med att ta emot våldsutsatta kvinnor och barn akut, men också förebyggande arbete och en öppen stöd- och rådgivning.

Olga Persson tar upp Botkyrka kommun som istället valde att konkurrensutsätta sina skyddade boenden. Där lyfte man med andra ord ut en del av jourernas verksamhet och gjorde en upphandling, vilket riskerar att rasera det samarbete som redan fanns.

Inför valet kampanjade SKR om att det måste bli ett slut på de ettåriga projektbidragen som kvinnojourerna brukar tilldelas av kommunerna. Korta finansieringar gör det svårt att planera verksamheten och kräver också mycket arbete i återkommande ansökningar om nya anslag. Men kvinnomisshandel är inget projekt, utan ett aldrig vilande samhällsproblem.

– Vi hoppas att vi får ett inriktningsbeslut som gäller i åtminstone tre år. Vi tycker att det är det viktigaste av allt. Att det finns en långsiktig lösning, helt enkelt, säger Olga Persson.

Klart är att det behövs nya sätt att samarbeta kring mäns våld mot kvinnor. Det behövs långsiktighet, men också ett allvarligt engagemang från samhälle och myndigheter.

– Det här kan vara en väg till att hitta ett bra samarbete. Det är ju två världar som ska mötas, den kommunala byråkratin och organisationer som har jobbat med en fråga i 40 år och byggt upp en enorm erfarenhet, säger Olga Persson.

Varför händer det här just i Sigtuna?

– Det finns flera skäl tror jag, men Lars Bryntesson, som är kommunstyrelsens ordförande, är väldigt insatt i den sociala ekonomin och han värnar om den och de fria rösterna. Och kvinno- och tjejjouren i Sigtuna har redan förut haft ett väldigt gott samarbete med kommunen.

– Den viktigaste delen i vårt nya samarbete är att jouren behåller sin självständiga röst och position som ideell organisation driven av medlemmarna. Där har vi en politisk ansats när det gäller våldet, att det är en fråga om makt och inte ett individproblem, säger Olga Persson.

Olga Persson hoppas också att samarbetet i Sigtuna kan visa andra kommuner hur det går att stödja kvinnojourernas arbete på ett mer hållbart, långsiktigt sätt.

– Jag tror att många fler kommuner kommer att titta på det här samarbetet. Det finns en rädsla för att göra fel i kommunerna, till exempel med upphandlingar, men här finns en möjlig väg framåt. För oss är det viktigt att fortsätta kräva att kommunen tar sitt ansvar. Det är ju något som ett stort riskkapitalbolag aldrig kommer att göra, säger hon.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria