”Det finns ingen quick fix för intolerans” | Stockholms Fria
  • Lovisa Fhager Havdelin är projektledare för boken Inte en främling, som ges ut av Teskedsorden på Norstedts.
Stockholms Fria

”Det finns ingen quick fix för intolerans”

Teskedsorden grundades 2006 och verkar mot intolerans i samhället. Nu ger de ut boken Inte en främling, där en rad skribenter berättar om sina upplevelser av diskriminering, homofobi och rasism.

Teskedsorden tog sitt namn från en metafor av författaren Amos Oz. I boken Hur man botar en fanatiker skriver han att varje människa kan bidra med en tesked vatten för att släcka fanatismens eld. Teskedsorden arbetar på ett liknande sätt, med ett långsiktigt tänkande, där fokus ligger på skolungdomar.

– Vi tror på längre projekt, det finns ingen quick fix för intolerans. Vi tror inte på temadagar för elever. Det finns mer tillit mellan ordinarie lärare och elever. Det är väldigt få människor som ändrar åsikter på 20 minuter, det tar tid, så vi tror på att vårda existerande relationer, säger Lovisa Fhager Havdelin, projektledare.

Visionen är att att man ska jobba med frågor om lika värden och mänskliga rättigheter under barnens hela skoltid.

– Vi har inte möjlighet att vara ute på skolor överallt men vi försöker ta fram material till skolor så de kan fånga upp de här frågorna. Det viktigaste är förstås att vi ska främja positiva attityder och motverka intolerans. Kulturen är central för oss, vi försöker använda oss av litteratur, teater, musik och film, säger Lovisa Fhager Havdelin.

Projektet Inte en främling startade i februari 2014. Varje vecka lades en berättelse ut på en webbsida, där både kända och okända skribenter fick berätta om sina erfarenheter av utanförskap och intolerans.

– Tanken med tillgängligheten på en webbsida var att alla skulle ha en möjlighet att läsa det här. Vi ville skapa förebilder som inte passar in i den snäva svenska normen. Det var både tänkt för dem som inte har förståelse för hur det kan vara, men också för ungdomar som vill ha förebilder som påminner om dem själva vad gäller identitet. Tanken från början var inte att det skulle bli en bok, utan att det skulle bli en webbserie, säger Lovisa Fhager Havdelin.

Under webbseriens gång fick Teskedsorden veta att många sfi-lärare använde den i undervisningen.

– Då fick vi inspiration att låta den rikta sig till den målgruppen. Boken kommer att distribuera kostnadsfritt till lärare som lär ut svenska som andraspråk, berättar Lovisa Fhager Havdelin.

I urvalet av skribenter har Teskedsorden eftersträvat så stor bredd som möjligt.

– Vi ville få med olika slags människor som utsatts för intolerans, det är allt från en kvinna som är blind, till berättelser om sexualitet eller etnicitet. Det viktigaste för oss var att visa en bredd av identitetsuttryck. Sedan har många varit väldigt entusiastiska och velat medverka, vi har fått mycket positivt gensvar.

Vad gav ni dem för riktlinjer ?

– Längden gav vi riktlinjer för, annars var det att de skulle skriva sin egen berättelse kring rubriken Inte en främling.

Vad är viktigt i arbetet för att nå fram till eleverna?

– Det viktigaste är att det är intressant för dem, till exempel om vi distribuerar filmer måste det vara i en form de är vana vid och gillar att se, och när det gäller porträtten i boken är det bra om det finns personer de känner igen så det har ett attraktionsvärde.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria