Utrikesfödda kvinnor knappar in på arbetsmarknaden | Stockholms Fria
  • Kvinnor födda utanför Sverige startar företag i större utsträckning än svenskfödda och är kraftigt överrepresenterade i städbranschen.
  • Per Bark, analytiker på avdelningen för tillväxt, länsstyrelsen.
Stockholms Fria

Utrikesfödda kvinnor knappar in på arbetsmarknaden

Samtidigt som regeringen talar om kristider och flera myndigheter är hårt pressade av flyktingmottagandet går det bättre än vanligt för ekonomin i Stockholms län. Även sysselsättningen ökar, främst beroende på att utrikesfödda kvinnor har börjat arbeta mer, visar länsstyrelsens lägesrapport från i måndags.

Antalet sysselsatta i Stockholms län har ökat med nästan 2 procent, eller 22 000 personer, jämfört med samma tid i fjol. 60 procent av ökningen svarar gruppen utrikesfödda kvinnor för.

– Det framgår inte vad det beror på eller vilka näringsgrenar det rör sig om. Men det man kan säga är att utrikesfödda som grupp står för en allt större del av ökningen i antal sysselsatta på grund av att vi har fler i befolkningen, säger Per Bark, analytiker på avdelningen för tillväxt på länsstyrelsen i Stockholm.

Fortfarande är det dock stor skillnad mellan män och kvinnor i gruppen. Bland utrikesfödda män i länet är 71 procent i sysselsättning, medan siffran för utrikesfödda kvinnor är 61 procent.

– Det är en av de utmaningar som vi står inför, hur vi kan höja graden, säger Per Bark.

Han noterar även att arbetslösheten är snarlik mellan utrikesfödda män och kvinnor, trots skillnaderna i sysselsättning (se faktaruta för definitioner).

– Det är lite intressant, för det betyder att en andel utrikesfödda kvinnor inte arbetar men inte heller söker arbete.

Kvinnor födda utanför Europa har allra lägst sysselsättningsgrad.

Även för ekonomin i länet ser utvecklingen positiv ut.

– Det är bra tryck i konjunkturen, fler nystartade företag, färre konkurser. Som region räknat ligger Stockholm tillsammans med Åland och Oberbayern bäst till i Europa, säger Per Bark.

Även prognosen för 2016 är ljus, i Stockholms län liksom i resten av landet, slår rapporten fast.

Samtidigt pratar våra politiker om ett land i kris. Kan du förklara dessa skilda verklighetsbeskrivningar?

– Det är ett särskilt läge nu och på samma sätt som under finanskrisen år 2008 och framåt är det svårt att göra prognoser. Sen kan jag instämma i vad SKL (Sveriges kommuner och landsting) och många andra har sagt: nu pratar vi 2016. Först 2017 kommer de kostnader man pratar om börja förverkligas. Jag tror att man pratar om lite olika tidshorisonter. Utfallet på sikt vet vi inte.

Fakta: 

Utrikesfödda?

I gruppen är över hälften födda i ett annat europeiskt land.

Vanligaste födelseländerna är Finland, Irak och Polen.

Utbildningsnivån i snitt är högre bland kvinnorna, bland svenskfödda så väl som utrikesfödda.

Asylsökande är inte folkbokförda och ingår inte i SCB:s sysselsättningsstatistik.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm

Rekommenderade artiklar

Sös värst i vänteligan

Stora skillnader i väntetider på stans akutmottagningar. Värst är det på Sös. Och kvinnor får vänta längre än män.

© 2021 Stockholms Fria