RFSL: Avskaffa inte hbtq-experterna | Stockholms Fria
  • Revisorerna visar oförståelse för de särskilda svårigheter som finns i att handlägga och besluta i hbtq-ärenden, säger Magnus Kolsjö.
Fria Tidningen

RFSL: Avskaffa inte hbtq-experterna

Migrationsverkets internrevisorer föreslår att myndighetens hbtq-experter ska avskaffas. Myndighetschefen borde lägga rapporten i papperstuggen, tycker RFSL:s vice ordförande.

I en ny revisionsrapport beskrivs hur Migrationsverkets arbete kan effektiviseras så att myndigheten kan fatta fler asylbeslut snabbare. Bland annat vill revisorerna att de speciella hbtq-experterna ska avskaffas och istället ersättas av karriärtjänster inom myndigheten som fattar beslut i alla komplicerade asylärenden. Enligt revisorerna är det inte självklart att hbtq-ärenden är svårare att ta ställning till eller bedöma än andra ärenden:

”Därför finns anledning att överväga en enklare och mindre tidskrävande ordning vid verket”, står det i rapporten.

Men det här förslaget kritiseras hårt av förbundet RFSL.

– Jag tror att det är bra med karriärtjänster men det behöver inte stå i motsats till att det finns experter som är kunniga på sitt sakområde när det gäller komplexa och svåra ärenden, säger vice ordföranden Magnus Kolsjö.

Istället för att avskaffa hbtq-experterna borde Migrationsverket se till att all myndighetspersonal ges grundläggande hbtq-kompetens. Något som revisorerna själva visar brist på genom att i rapporten lyfta fram handläggare som dricker kaffe med asylsökande som ett problem ur effektivitetssynpunkt, säger han:

– Jag reagerar på att revisorerna angriper när handläggare försöker skapa en förtroendeingivande miljö och lyfter fram det som ett problem. För hbtq-flyktingar är det avgörande att de känner ett förtroende för handläggaren och Migrationsverket för att de ska våga berätta när de söker asyl, säger han.

– Vi har sett den senaste tiden hur kvaliteten i asylbesluten som rör hbtq-flyktingar sjunker och Migrationsverket kan inte garantera en rättssäker hantering. Det är som ett lotteri i dag.

Revisionsrapporten presenterades för Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson under måndagen. Han vill inte uttala sig om förslagen innan han har hunnit gå igenom rapporten grundligt. Men i fredags gick Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik ut och tydliggjorde att myndighetscheferna tar avstånd från hur revisorerna i rapporten beskriver hur ”curlade 80-talister” gör att asylprocessen går för långsamt.

– Att man använder 80-talisters ”bortskämdhet” och oförmåga som förklaring till att effektiviteten skulle vara sämre nu än tidigare är anmärkningsvärt. Det är inget som för verksamheten framåt. Jag anser dessutom att slutsatsen är helt felaktig, säger han i ett pressmeddelande.

Magnus Kolsjö hoppas nu att generaldirektören Anders Danielsson ratar förslagen.

– Han borde lägga rapporten i papperstuggen, där den hör hemma.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria