Sara Karnehed

Fördjupning


Sara Karnehed
  • Ida Lovén, forskare på Agrifood economic center.
Fria.Nu

Närhet till högskola får fler att stanna på landsbygden

Storstäderna lockar unga studenter från landsbygden. Men om högskolan ligger nära hemorten ökar sannolikheten för att fler väljer att bo kvar.

I dagarna drar terminen igång på landets högskolor och universitet. Att studera vidare innebär för många också en flytt till en annan stad. I Stockholm är 30 procent av studenterna inflyttade från andra delar av landet. I Göteborg är siffran runt 40 procent. Tidigare forskning visar att högre utbildning ökar rörligheten hos befolkningen. Unga personer flyttar för att studera vidare på högskola för att sedan inte återvända till hemorten.

Forskare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har undersökt om närheten till högskola gör att fler stannar kvar på landsbygden. Resultatet visar att vilken högskola du väljer påverkar var du sedan kommer att bo. 13 procent av de som studerar vid en skola nära hemorten väljer att sedan flytta därifrån. För de som väljer en skola längre bort är siffran 26 procent.

– Högutbildade lämnar landsbygden i större utsträckning än andra men utflyttningen är mindre för de som valt att studera på en högskola i närheten. På så sätt kan utflyttningen bromsas in om fler väljer att studera på sin lokala högskola istället för på en mer avlägsen högskola eller ett universitet, säger Ida Lovén, forskare på Agrifood Economic Centre och en av författarna till rapporten.

Resultaten visar också att högutbildade kvinnor lämnar landsbygden i mindre utsträckning än högutbildade män.

– Det är stora skillnader, högutbildade män är betydligt mer benägna att flytta än högutbildade kvinnor. Vi har spekulerat i om det kan ha att göra med att kvinnor och män väljer olika typer av utbildningar och yrken och att de därmed har olika förutsättningar att studera och arbeta lokalt. Kvinnor tenderar att utbilda sig inom yrken som efterfrågas lokalt, som till exempel sjuksköterska, vilket kan göra det lättare att stanna kvar. Men män som studerar till dessa yrken har fortfarande en större tendens att flytta än kvinnor, säger Ida Lovén.

Trots att även mindre studieorter utanför storstäderna lockar till sig studenter utifrån är det få som bor kvar efter tio år, visar en sammanställning från Saco. På Gotland lämnar 95 procent av studenterna länet efter studierna. I Dalarna, Blekinge och Norrbotten lämnar 90 procent. Flest inflyttade studenter stannar i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, där arbetsmarknaden är stor.

Fakta: 

1970-talet öppnade för fler högskolor

Fram till 1977 fanns det sex stora universitet i Sverige som var lokaliserade till Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala.

I samband med högskolereformen 1977 öppnade tolv nya högskolor. I norra Sverige etablerades högskolor i Falun, Borlänge, Gävle-Sandviken, Östersund och i Sundsvall och Härnösand. I mellersta Sverige tillkom högskolor i Karlstad, Örebro, Eskilstuna, Västerås och i södra Sverige i Borås, Jönköping, Kalmar, Kristianstad och Växjö.

Under 1980- och 90-talen etablerades högskolor i Halmstad, Skövde, Ronneby, Karlskrona, Trollhättan och Uddevalla. Slutligen etablerades Södertörns höggskola och högskolor på Gotland och i Malmö.

Källa: Agrifood

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Det finns ingen coolare plats att bo på”

Bilden av att bara oambitiösa och misslyckade personer stannar kvar på landsbygden får studenter att flytta från glesbygden, menar journalisten Kristina Ernehed. Nu har hon bestämt sig för att ändra på fördomarna.

Fria.Nu

Turism gör landsbygd urban

Starka normer om att landsbygden inte kan erbjuda en framtid möter de unga som väljer att bo kvar, visar en ny doktorsavhandling i kulturgeografi. På platser med turism skapas flera av de möjligheter som finns i en storstad.

Fria.Nu

Bushcraft lockar nya överlevare

I en vardag där det mesta hänger på mobiltäckning och strömförsörjning har fenomenet bushcraft blivit allt mer populärt.

– Folk gör det för att kunna ta hand om sin familj om det händer något eller för att lära sig mer om naturen, säger kursarrangören Andreas Ahlsén.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria