Sara Karnehed

Fördjupning


Sara Karnehed
Fria.Nu

Turism gör landsbygd urban

Starka normer om att landsbygden inte kan erbjuda en framtid möter de unga som väljer att bo kvar, visar en ny doktorsavhandling i kulturgeografi.

Landsbygden ses ofta som traditionell och inskränkt medan storstaden anses vara urban, modern och mer attraktiv. Men en ny doktorsavhandling i kulturgeografi från högskolan i Dalarna, som undersökt turismens påverkan på unga vuxna i Sälen, visar att begreppen är formade av stereotypa normer.

­– Under studien stötte jag på fördomar om landsbygden. Outtalat tänker vi landsbygden som traditionell och inte modern. Tolerans mångfald och kreativitet kopplas till städer. Men det finns en enorm kreativitet och i många fall en stor mångfald i Sälen också, säger Peter Möller som nu arbetar som samhällsanalytiker på Region Dalarna.

Efter gymnasietiden vill många utöka sin bekantskapskrets och sina aktiviteter. Genom skidturismen skapas flera av de möjligheter som finns i en storstad.

– Det är ett flöde av möjligheter. Det är en lägre tröskel in på arbetsmarknaden. Man får jobba och ta ansvar i tidig ålder vilket är positivt för vuxenbildandet. Det är också en plats där man upplever att det händer mycket, och kanske viktigast för de som växer upp i Sälen är säsongsarbetarna. Under denna tid kan man utöka sin bekantskapskrets bland de som kommer dit och säsongsarbetar. Det upplevs som väldigt positivt, säger Peter Möller.

Han menar att det finns en stark förväntan från ungdomarnas familjer och samhället i stort att flytta från landsbygden.

– Vuxna tänker att deras barn måste flytta om de ska lyckas i livet. Det finns en uppfattning även bland politiker och tjänstemän på landsbygden att man måste ut och se världen. Som ung ska du gärna ta dig till en storstad. Unga som väljer att bo kvar måste relatera till den bilden och ständigt försvara sitt val att stanna kvar, säger Peter Möller.

Många av Sveriges landsbygder präglas av utflyttning. Studien visar att turismdominerade områden på landsbygden har bättre befolkningsutveckling än andra landsbygdsområden, med en yngre befolkning och en jämnare könsbalans.

– Jag såg att det i högre utsträckning var fler som stannar kvar och fler som flyttar in, säger Peter Möller.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Det finns ingen coolare plats att bo på”

Bilden av att bara oambitiösa och misslyckade personer stannar kvar på landsbygden får studenter att flytta från glesbygden, menar journalisten Kristina Ernehed. Nu har hon bestämt sig för att ändra på fördomarna.

Fria.Nu

Bushcraft lockar nya överlevare

I en vardag där det mesta hänger på mobiltäckning och strömförsörjning har fenomenet bushcraft blivit allt mer populärt.

– Folk gör det för att kunna ta hand om sin familj om det händer något eller för att lära sig mer om naturen, säger kursarrangören Andreas Ahlsén.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria