Kajsa Persson

Fördjupning


Kajsa Persson
  • I Stockholm svarar drygt 30 procent av medarbetarna inom socialtjänsten att de skulle vilja säga upp sig, och för ytterligare 10 procent känns det inte alls främmande.
Fria.Nu

Extra team ska stötta i Stockholm

Stockholm ligger över det nationella snittet i hur många medarbetare inom socialtjänsten som skulle vilja säga upp sig. Under året är flera åtgärder för att avlasta och stötta upp socialtjänsten på gång.

I Stockholm svarar drygt 30 procent av medarbetarna inom socialtjänsten att de skulle vilja säga upp sig, och för ytterligare 10 procent känns det inte alls främmande. Åsa Lindhagen, MP, är socialborgarråd i Stockholm och säger att situationen är utmanande.

– Det gäller särskilt inom den sociala barn- och ungdomsvården som är ett område som har varit eftersatt. De senaste två mandatperdioderna har man inte skjutit till resurser, samtidigt som antalet anmälningar har ökat med 60 procent och antalet utredningar fördubblats.

I februari blev en handlingsplan för socialtjänsten klar som nu håller på att implementeras i de 14 stadsdelarna. Exempel på åtgärder är fler administratörer som kan avlasta både socialsekreterare och chefer, introduktionsprogram för nyanställda och stöd och samordning gällande rekrytering så att tid frigörs från cheferna.

– Vi har också infört ett förstärkningsteam som består av sju erfarna socialsekreterare, och där har vi precis genomfört den sista rekryteringen. De ska kunna gå in i och stötta upp i en stadsdel så att det blir lägre arbetsbelastning, och också kunna vara med och coacha andra medarbetare.

Det ska också minska kostnaderna för konsulter, som i dag är alldeles för höga enligt Åsa Lindhagen.

Exemplet med stadsdelen Angered i Göteborg som på prov ska införa 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare, säger Åsa Lindhagen att hon kommer att följa med intresse. Men om något liknande skulle kunna bli aktuellt i Stockholm har hon inget svar på nu.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Sex timmars arbetsdag på prov

Socialsekreterare i Angered ska på prov få arbetstidsförkortning med förhoppningen om medarbetare som mår bättre.

Fria.Nu

”Deprimerade pappor berättar inte för någon”

Att nyförlösta mammor drabbas av depressioner är ganska vanligt, men att också många nyblivna pappor mår dåligt är inte lika känt. Fria samtalar med forskaren Elia Psouni om papporna som faller mellan stolarna hos vården.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria