Kajsa Persson

Fördjupning


Kajsa Persson
  • Arbetstidsförkortning har testats inom olika yrkeskategorier, men Angered kan bli först ut inom socialtjänsten.
Fria.Nu

Sex timmars arbetsdag på prov

Stadsdelen Angered i Göteborg har liksom många platser runt om i landet märkt av svårigheten att behålla och rekrytera socialsekreterare. Nu ska ett försök med sex timmars arbetsdag göras.

Angered i nordöstra Göteborg är en av de stadsdelar som tar emot flest nyanlända i staden. Den tuffa arbetssituationen för socialtjänsten har bidragit till att det under de senaste åren blivit svårare att rekrytera och behålla personal, enligt Ali Mooeni, S, som är ordförande i stadsdelsnämnden.

– Det gör det inte enklare att locka personal. Vi vill anställa men det är svårt att hitta utbildad personal, och det blir en än mer ansträngd situation för medarbetare.

Efter konstaterandet att något måste göras åt arbetsmiljön bestämde sig S, V och MP för att på prov införa sex timmars arbetsdag. Försöket är tänkt att börja i liten skala, kanske på en avdelning om 10-15 socialsekreterare. Ali Mooeni tycker att det är värt att testa, och menar att om det skulle visa sig att det inte fungerar så är det bara att sluta.

– Om det gör så att medarbetare mår bättre och dessutom kan prestera bättre under de timmar de arbetar, och allt görs inom den befintliga rambudgeten, varför inte fortsätta med det? Det finns rätt många ställen som provat som visat på positiva resultat även om det har varit inom andra yrkeskategorier.

Planen är att komma igång med försöket i början av nästa år, för att sedan kunna utvärdera efter ungefär ett år. Exakt hur försöket läggs upp är upp till förvaltningen att avgöra, men fler ska inte anställas för att täcka upp och tillgängligheten för invånarna ska inte försämras.

– Vår intention är att våra medarbetare ska må bra. Mår de bra gör de ett bra jobb också, säger Ali Mooeni.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Extra team ska stötta i Stockholm

Socialborgarråd Åsa Lindhagen hoppas att förstärkningsteamet ska göra arbetssituationen bättre för medarbetare inom socialtjänsten, där många vill sluta.

Fria.Nu

”Deprimerade pappor berättar inte för någon”

Att nyförlösta mammor drabbas av depressioner är ganska vanligt, men att också många nyblivna pappor mår dåligt är inte lika känt. Fria samtalar med forskaren Elia Psouni om papporna som faller mellan stolarna hos vården.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria