Kajsa Persson

Fördjupning


Kajsa Persson
  • Dalia Eid hoppas att fler socialkontor ska se kraften i att avvikelserapportera som ett kvalitetssäkringsverktyg.
Fria.Nu

Startade kampanj för rapportering

Enligt socialtjänstlagen ska avvikelserapporter skrivas när något inte fungerar på en arbetsplats – men det görs allt för sällan. Socialsekreteraren Dalia Eid i Nyköping var med och startade kampanjen Rapportera mera som svar.

Dalia Eid, som är socialsekreterare och företrädare för Vision i Nyköpings kommun, skrev sin första avvikelserapport i början av året. Det hon märkte då var dels att få visste hur rapporten skulle skrivas, och dels att den faktiskt gav resultat.

– Utifrån min egen anmälan uppstod nya rutiner och vi kom på åtgärder så att inte samma sak skulle hända igen. Det är ett kvalitetssäkringsverktyg.

I maj anordnades en dag på arbetsplatsen då de tillsammans stöttade varandra i att skriva avvikelserapporter om sådant som inte fungerar. Det behöver inte vara fall där något har gått fel, även situationer där personalen ser risker på grund av till exempel för lite resurser kan rapporteras. Ungefär 50 avvikelserapporter kom in då, och många av frågorna har lyfts på till exempel arbetsplatsträffar.

– Det visade sig att det saknades utbildning och kunskap kring hur det fungerar. Nyköping är inte unikt, många av mina kollegor i landet känner igen sig i att det saknas kunskap.

Nu hoppas Dalia Eid att skrivandet av rapporter ska spridas än mer nationellt, och att fler socialtjänstkontor ska se kraften i att avvikelserapportera som ett kvalitetssäkringsverktyg.

– Dessutom hoppas jag att regeringen sätter press på de kommuner som inte har fungerande rutiner kring avvikelserapporter.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Sex timmars arbetsdag på prov

Socialsekreterare i Angered ska på prov få arbetstidsförkortning med förhoppningen om medarbetare som mår bättre.

Fria.Nu

Extra team ska stötta i Stockholm

Socialborgarråd Åsa Lindhagen hoppas att förstärkningsteamet ska göra arbetssituationen bättre för medarbetare inom socialtjänsten, där många vill sluta.

Fria.Nu

”Deprimerade pappor berättar inte för någon”

Att nyförlösta mammor drabbas av depressioner är ganska vanligt, men att också många nyblivna pappor mår dåligt är inte lika känt. Fria samtalar med forskaren Elia Psouni om papporna som faller mellan stolarna hos vården.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria