• Utrensningarna i SD Stockholm kan bilda grund för ett nytt parti. 2015 fick Gustav Kasselstrand och William Hahne gå från partiet. I år har fler namn lagts till listan av uteslutna.
  • Den nyligen uteslutna Maggi Haglund på väg till informationsmöte om modulhusen i Beckomberga 2016.
Stockholms Fria

Uteslutna SD:are kan bilda nytt parti

Mathias Wåg tecknar bakgrunden till de återkommande konflikterna i SD Stockholm.

Under mycket hysch-hysch håller ett nytt nationellt parti på att bildas. De sverigedemokrater och ungdomsförbundare som uteslutits i de senaste årens maktstrider om Sverigedemokraterna håller på att bilda eget.

Den 4 februari samlades ett 80-tal personer i festlokalen Anna Whitlock vid Stureplan. En begränsad krets hade fått personliga inbjudningar att delta i ”en mingelkväll som går till historien”. På mötet presenterades planerna på det nya partiet av Gustav Kasselstrand, William Hahne, Jessica Ohlsson och Adam Berg – alla fyra ledare eller före detta ledare inom SDU och uteslutna ur Sverigedemokraterna. Dagarna innan hade en ansökan till Valmyndigheten att registrera partibeteckningen Alternativ för Sverige för Stockholms stad skickats in.

Mötet var inte det första. En liknande nätverkskväll hölls runt midsommarafton, i anslutning till att domännamnen registrerades. Partiet hade först diskuterats under beteckningen Folk och framtid, för att sedan ändras till Alternativ för Sverige, en anspelning på tyska Alternativ für Deutschland. Ambitionen är att ställa upp till val i Stockholms stad 2018.

Alternativ för Sverige har ännu inte lanserats officiellt. Det finns inget partiprogram, ingen hemsida. Presskonferenser och intervjuer har inte getts. Att lansera partiet internt på Stureplan är dock ingen slump. Ambitionen är att skapa ett högerparti, ett tydligt borgerligt parti, som svar på Sverigedemokraternas upplevda resa inåt mitten genom sin folkhemsvurm. Det är den linje som Kasselstrand och Hahne konsekvent har drivit sedan sin tid i SDU och Sverigedemokraterna, i polemik mot partiledningen i SD.

Men varför satsa på Stockholm, den stad som Sverigedemokraterna haft stora svårigheter att få väljarstöd i?

Valet 2014

Sverigedemokraterna kom tidigt in i några av Stockholms kranskommuner, Ekerö, Haninge och Nynäshamn, men Stockholms stad verkade länge vara ett ointagligt fäste. Först i valet 2014 kom partiet in, 5,16% av rösterna gav sex mandat. Men det var ett sargat parti som valdes in i kommunfullmäktige och partiet har under hela mandatperioden förlamats av svåra maktstrider.

Stockholmsdistriktets toppnamn och ordförande Christoffer Dulny tvingades till exempel under valrörelsen 2014 ta en timeout efter att Researchgruppen avslöjat vad han anonymt skrivit om romer på Avpixlat.

Efter valet rådde ett maktvakuum inom partiet, som stod utan ordförande men med ett stort kommunalt partibidrag och flera mandat att hantera. Samtidigt på riksnivå var partiledaren Jimmie Åkesson sjukskriven och en intern maktstrid rasade, mellan partistyrelsen på ena sidan och partiets funktionärer och ungdomsförbund på den andra. Dessa konflikter trängde in i Stockholmsavdelningen.

Stockholmsdistriktets vice ordförande Maria ”Mia” Danielsson fick ta över både som ordförande och gruppledare i kommunfullmäktige. Förutom Mia Danielsson satt Dan Kareliusson, Per Ossmer, Martin Westmont, Margareta ”Maggi” Haglund och SDU:s dåvarande vice ordförande William Hahne på mandaten i Stockholm.

Kanslistödet har under hela Sverigedemokraternas mandatperiod varit en återkommande konfliktfråga. Mia Danielsson, som var uppbackad av partistyrelsen på riksplanet, kom rätt snabbt på kant med sin distriktsstyrelse om hur kanslistödet skulle användas, en finansiering som inte redovisades öppet i partiföreningen. Inför årsmötet försökte riksledningen stärka sitt grepp över partiföreningen, vilket sågs som en krigsförklaring av majoritetsfalangen i distriktsstyrelsen. Styrelsemajoriteten anklagade i ett öppet brev, ”Därför har verksamheten i SD Stockholms stad havererat”, Danielsson för att obstruera styrelseverksamheten och att ha satt sin egen lön till 72 500 kronor i månaden, vilket stack i ögonen på medlemmarna.

Med stöd av den interna oppositionen inom Sverigedemokraterna lanserade William Hahne, ungdomsförbundets vice ordförande, ett alternativt styrelseförslag för Stockholm. Hahnes förslag med kandiderande ”entreprenörer, läkare, jurister och ekonomer” presenterades politiskt som en tydligare högerpolitik med potential att locka borgerliga väljare. I förslaget ingick flera från styrelsefalangen som befann sig i konflikt med Danielsson, däribland Jimmy Hesselbäck och Maggi Haglund, som stått bakom det öppna brevet om haveriet. På årsmötet 2015 vann Hahnes styrelseförslag.

Det var denna maktkupp och övertagande av Stockholmsdistriktet som fick Sverigedemokraternas partistyrelse att inleda uteslutningsärendet mot SDU-ledningen, däribland Hahne. Med uteslutningen av Hahne ur partiet fick istället Jimmy Hesselbäck tillträda som ordförande. Hahne behöll dock sin plats i kommunfullmäktige och blev Sverigedemokraternas första vilde i Stockholm.

Utmanarna

Med Hahne borta tog Hesselbäck över rodret. Nu började SD Stockholm märkas politiskt i staden, men snarare utanför stadshuset än i det. Hesselbäck använde frikostigt kanslistödet för att starta kampanjer. Det var Hesselbäcks initiativ att genomföra reklamkampanjen på Östermalms tunnelbana, i ett punktmarkerat försök att nå Stureplansbesökarna och Östermalmsborna. Kampanjen mot romska tiggare fick en enorm medial uppmärksamhet och blev en PR-succé. Hesselbäck organiserade flygbladsutdelningar varje dag vid reklamen och höll en kampanjorganisation på benen.

Januari 2016 började Hesselbäck sitt nästa uppmärksammade projekt: att erbjuda vandrarhemsplatser i en månad åt ett tiotal hemlösa svenskar på en båt vid Slussen. Kanslistödet användes för att hyra ett vandrarhem för en kostnad på 450 000 kronor, enligt uppgift från flera sverigedemokratiska källor. Stockholms stads revisorer började utreda Sverigedemokraternas användning av stödet.

Nästa kampanj riktades mot de temporära modulhus som de som beviljats asyl under flyktingkrisen skulle erbjudas. Stockholms stad ville inte ta av allmännyttans bostäder, utan beslöt över blockgränserna att införa modulhusboenden. Sverigedemokraten Maggi Haglund, hennes politiska sekreterare Madeleine Nilsson (nu Lilja-Rönnqvist) och dennes dåvarande partner ”flygbladsgeneral” Leif Nilsson började organisera upp protestgrupper utifrån var modulhusen planerades. Kansliet bekostade flygblad, material och juridiskt stöd åt de lokala nimby-grupper som ville överklaga kommunens byggplaner.

Stockholms stads informationsmöten om modulhusen punktmarkerades, bland annat genom Avpixlat-avknoppningen Swebbtv. Swebbtv filmade informationsmötena och gjorde specialprogram med SD Stockholms representanter om modulhusmotståndet. Jan Sjunnesson och Mikael Willgert från Swebbtv fungerade också som kontaktpersoner i två (Kungsholmen-Spånga, Yttre Västerort) av de fyra stadsdelsområden (de övriga: Västra Söderort och Östra söderort) där Maggi Haglund försökte organisera upp modulhusprotesterna.

Nystart

Även om verksamheten fick mycket uppmärksamhet hjälpte det inte att läka såren i Stockholmsavdelningen. De första tio månaderna under Hesselbäcks ledning lämnade nio av sjutton styrelsemedlemmar distriktsstyrelsen. Partiet tappade dessutom fler kommunfullmäktigeplatser. När Mia Danielsson petades som gruppledare i kommunfullmäktige hösten 2015 blev hon deras andra vilde. Kort efteråt uteslöts suppleanten Rickard Wall som också blev vilde.

Inför årsmötet 2016 bröt konflikterna ut i öppen dager igen. Styrelsemedlemmarna Per Ossmer och Per Sefastsson författade ett öppet brev, ”Varför lämnade vi styrelsen för SD Stockholms stad?”, där de kritiserade Hesselbäcks oförmåga att leda styrelsen, vidlyftiga arvoderingar och ställde sig ”tveksamma till om kommunala-/landstingsmedel (partistöd), vilka är ägnade åt så kallad politisk verksamhet, tillåter ren välgörenhet”. Enligt dem hade Hesselbäcks verksamheter kostat Stockholmsavdelningen 750 000 kronor.

Detta gjorde att Sverigedemokraterna riks kunde lansera ett nytt styrelseförslag, kallat ”Nystart” kring riksdagspolitikern David Lång. De lyckades av stadgeskäl få årsmötet uppskjutet från mars till juni, vilket gav dem mer tid att förbereda övertagandet. Men även Hesselbäcks styrelse kring Maggi Haglund och Bruno Nordmark valde att vända sig mot honom och lansera ett eget styrelseförslag där han var struken.

Konflikten blev ännu smutsigare genom att alla falanger satt med anonyma konton på Flashback och öppet dumpade information om varandra. Aldrig har en intern sverigedemokratstrid förts bakom så öppen ridå.

Uteslutningarna

Nystarts styrelseförslag med David Lång vann. Steg för steg började utmanarna rensas ut ur SD Stockholms stad. Därigenom lades även locket på den verksamhet Hesselbäck och Haglund försökt bygga upp kring svenska hemlösa och lokalorganisering mot modulhusen. Verksamheten utanför stadshuset dog av. Det enda fäste som utmanarna lyckades bita sig fast i var Östermalms stadsdelsförening, där flera från Maggi Haglunds falang var medlemmar, och kunde ta över i början av 2017.

Den 28 januari 2017 uteslöts Maggi Haglund, Bruno Nordmark och Jimmy Hesselbäck ur Sverigedemokraterna, formellt med motiveringen att de missbrukat Sverigedemokraternas finanser. De uteslutna anklagade i sin tur Nystart för att ha mutat partimedlemmar för att få stöd och har hotat polisanmäla partiet för förtal.

På sin Facebooksida har Maggi Haglund efter uteslutningen offentliggjort en strid ström uppgifter om hur även Nystartsstyrelsen kring Lång missköter ekonomin och lyfter stora summor i lön, ersättning och interna fester.

Alternativet

Det är mot denna bakgrund Alternativ för Sveriges Stockholmssatsning ska ses. Sverigedemokraterna Stockholms första mandatperiod har grälat sönder hela partiföreningen och skapat ett internt missnöje bland många medlemmar. Hesselbäcks och Haglunds kampanjer har också visat att Sverigedemokraterna kan användas för att bygga upp en folkrörelsestruktur och proteströrelse utanför stadshuset, nära den ”sverigevänliga” alternativmediemiljön.

Gustav Kasselstrand och William Hahne ser sin chans att plocka bitar ur partiet i just Stockholmsregionen. Utmanarna från Hahnes styrelseförslag 2015 har välkomnat det nya partiprojektet öppet och uttryckt intresse.

Nu återstår att se hur många avhoppare som följer med till det nya partiet. Alternativ för Sverige är fortfarande inte offentligt lanserat och föreningens ordförande Gustav Kasselstrand studerar i Singapore.

Den 11 mars håller Sverigedemokraterna Stockholms stad sitt årsmöte för 2017. Då står nästa rond i slaget om vem som ska vinna Stockholms nationalistiska väljare.

Mathias Wåg är frilansjournalist med inriktning på extremhögern. Uppgifterna i artikeln kommer från intervjuer med interna källor, partiföreträdarnas egna uppgifter på Facebook samt material som de stridande falangerna offentliggjort om varandra på Flashback.

Fakta: 

Personfakta

• Gustav Kasselstrand och Willam Hahne var ordförande respektive vice ordförande i Sverigedemokratisk ungdom. Uteslöts ur Sverigedemokraterna 2015. William Hahne var tidigare distriktsordförande i SD Stockholms stad och är ledamot i kommunfullmäktige (politisk vilde).

• Kasselstrand och Hahne efterträddes i SDU av Jessica Ohlson och Adam Berg, som uteslöts 2016 samtidigt som partiet kapade banden till ungdomsförbundet. Leder nu partiet Alternativ för Sverige som är under uppstart.

• Maria Danielsson (kallas Mia) är tidigare distriktsordförande för SD Stockholms stad samt fd gruppledare i stadshuset. Hade stöd av SD riks partistyrelse, men bortmanövrerades av utmanarna kring William Hahne. Nu politisk vilde.

• Jimmy Hesselbäck, Bruno Nordmark och Margareta (Maggi) Haglund är nyligen uteslutna. Hesselbäck är egenföretagare och tidigare distriktsordförande för SD Stockholms stad. Nordmark är fastighetsentreprenör och tidigare medlem i distriktsstyrelsen. Haglund var med sin politiska sekreterare Madeleine Lilja-Rönnqvist drivande i att samordna motståndet mot modulhusen för asylbeviljade migranter. Är nu politisk vilde i kommunfullmäktige. Pensionär, med bakgrund som jurist inom bankväsendet.

• Dan Kareliusson är gruppledare för Sverigedemokraterna i stadshuset.

• David Lång är riksdagsledamot och distriktsordförande för SD Stockholms stad - den så kallade Nystart-styrelsen som tog tillbaka Stockholm från utmanarna kring William Hahne, Jimmy Hesselbäck och Maggi Haglund.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Stockholms Fria