Många läkare saknar kunskap om hiv | Stockholms Fria
  • För de 95 procent som i dag har en välinställd hiv-behandling är informationsplikten överflödig, menar Farhad Mazi Esfahani.
Fria Tidningen

Många läkare saknar kunskap om hiv

Personer som lever med hiv behandlas olika inom vården, visar en ny kartläggning. Lagstiftningen och riktlinjerna måste uppdateras efter dagens verklighet, säger Farhad Mazi Esfahani på Hiv-Sverige.

Kartläggningen görs tillsammans av Hiv-Sverige, RFSL och RFSU och går ut på att undersöka hur infektionsläkare i olika delar av Sverige bemöter personer som lever med hiv. Hittills har de fått svar av 19 av 21 regioner och landsting. Det de kan se är att det råder stor skillnad i hur vårdpersonalen ser på till exempel informationsplikten, som innebär att man måste informera en ny sexpartner om att man lever med hiv.

­– Syftet med informationsplikten är att begränsa spridningen av hiv, men för de 95 procent som i dag har en välinställd hivbehandling med omätbara virusnivåer, av de som lever med hiv i Sverige ­– och som kan betecknas som ”smittfria” ­– är informationsplikten överflödig, säger Farhad Mazi Esfahani på Hiv-Sverige.

Informationsplikten för personer som lever med hiv är ett stort hinder, speciellt för att kunna inleda relationer eller för att ha ett hälsosamt sexliv, eftersom det fortfarande finns obefogad rädsla för hiv.

­– Vi har kunnat se att personer som lever med hiv i Sverige har sämre livskvalitet än befolkningen i stort på grund av detta, säger Farhad Mazi Esfahani.

Förra veckan fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att följa upp tillämpningen av kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” som gavs ut hösten 2013. Underlaget utgår från den senaste forskningen och där slås det fast att en välfungerande hivbehandling minimerar risken för överföring av hiv. Farhad Mazi Esfahani säger att det nya underlaget är viktigt för att ändra synen på hiv och hoppas att uppföljningen ska leda till att de tillämpas inom hela vården. Han är också positiv till att uppföljningen även rör rättsväsendet. I dag dömer domstolarna väldigt olika i rättsfall som involverar hiv, vilket skapar en rättsosäkerhet för personer som lever med hiv.

– Det saknas i dag tydliga riktlinjer för rättsväsendet och det är gamla fall som inte är aktuella som är prejudicerande. Det finns en oro bland personer som lever med hiv att de ska bli anmälda av en potentiell livspartner eller sexpartner om de gör slut eller skiljer sig. Det finns flera sådana rättsfall. Där blir det här kunskapsunderlaget ett viktigt verktyg och där måste vi ha rättsväsendet med oss.

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria