Nya styrmedel banar väg för biobränsle | Stockholms Fria
  • År 2030 är målet att klimatutsläppen från transporterna ska ha minskat med 70 procent.
Fria Tidningen

Nya styrmedel banar väg för biobränsle

Regeringen har tagit fram nya styrmedel som ska leda till att fossila fordonsbränslen ersätts med biodrivmedel. Samtidigt vill man sätta stopp för den klimatfarliga biodieseln PFAD.

I fredags presenterade regeringen nya styrmedel för drivmedel under namnet Bränslebytet – från fossilt till förnybart. De innehåller bland annat krav på att bensinbolagen gradvis, med start från nästa år, ska blanda i en allt större andel biodrivmedel i bensin och diesel. År 2030 är målet att andelen biodrivmedel i bensin och diesel ska utgöra ungefär 50 procent. Samtidigt kommer vissa biodrivmedel att fortsätta undantas från skatt medan energiskatten på E85 (Etanol) och B100 (Fame) ska tas bort.

– Bränslebytet kommer att minska utsläppen och gör det lättare för alla att göra rätt och tanka grönare. Alla drivmedel som säljs ska bli klimatsmartare, kommenterar Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Förslagen välkomnas av Naturskyddsföreningen som menar att det här är ett viktigt steg mot målet att klimatutsläppen från transporterna ska ha minskat med 70 procent till 2030. Samtidigt är det viktigt att produktionen av olika biobränslen omgärdas av tydliga miljökrav och spårbarhet, menar före-ningen:

– Det är viktigt att regeringen nu säkrar att de biobränslen som ska fram verkligen blir miljöanpassade, så att vi får en bra klimateffekt utan att förvärra de redan stora problemen i svenskt skogsbruk – och dessutom inte får in mer palmoljebaserade produkter, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande, i ett pressmeddelande.

Ett problem på senare år är att det palmoljebaserade bränslet PFAD hållit på att etablera sig i Sverige där den blandas in i biodrivmedlet HVO. HVO-dieseln kan i vissa fall innehålla så mycket som 70 procent PFAD och flera bolag har varnat för att de kan börja blanda i bränslet om inte reglerna ändras. PFAD är en restprodukt av palmoljetillverkning men har samma negativa klimateffekter. Eftersom oljan klassas som avfall, eller restprodukt, i Sverige kan den ändå säljas som klimatvänlig.

Regeringen meddelar nu att man ska se över dessa regler, vilket välkomnas av Greenpeace.

– I Europa har inblandningen av palmolja i diesel, paradoxalt nog och tvärt emot syftet, lett till ökade utsläpp av koldioxid från transportsektorn med fyra procent. Det här förslaget kan hindra samma utveckling i Sverige, säger Rosanna Endre, ansvarig för drivmedelsfrågor på Greenpeace, i ett uttalande.

De transportrelaterade utsläppen av växthusgaser ökar i Sverige. Framför allt på grund av ökade utsläpp från sjöfarten, tunga lastbilar och bussar samt från flyget. Regeringen har tidigare beslutat om höjd energiskatt på bensin och diesel, satsat på järnväg och ett stadsmiljöavtal som syftar till att öka andelen kollektivtrafik.

Framöver planeras för flera satsningar på transportområdet: ett Bonus-malus-system för lätta fordon som ska främja de mest miljövänliga fordonen, en vägslitageskatt för tunga lastbilar, en flygskatt samt tydligare miljömärkning av drivmedel vid pump.

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria