Frågan om romregistret uppe i hovrätten | Stockholms Fria
  • Johanna Westeson, John Stautter, chefsjurist på Civil Rights defenders, Fred Taikon och Robert Hårdh, chef för Civil Rights defenders, när de tog emot tingsrättens dom att staten gjorde sig skyldig till etnisk diskriminering. I dag avslutas hovrättsförhandlingarna.
Fria Tidningen

Frågan om romregistret uppe i hovrätten

I dag avslutas hovrättsförhandlingarna om huruvida staten gjort sig skyldig till etnisk diskriminering på grund av polisens så kallade romregister. Fred Taikon, som själv fanns med i registret, är nervös inför domen.

I juni förra året vann organisationen Civil Rights Defenders målet mot staten i Stockholms tingsrätt gällande Skånepolisens register över romer. Det innebar att staten som företräddes av Justitiekanslern (JK) fälldes för etnisk diskriminering enligt polisdatalagen. Staten blev skyldig att betala ett skadestånd på 30 000 kronor var till de elva personer som målet gällde. Men JK valde att överklaga domen. Även om registreringen var felaktig var den inte enbart grundad på etnisk härkomst, menar myndigheten som vill att skadeståndet uteblir eller sänks.

­– Jag anser att det belopp som tingsrätten har beslutat inte är i överensstämmelse med den praxis som finns, sa justitiekansler Anna Skarhed till DN i samband med att överklagan gjordes.

Civil rights defenders chefsjurist John Stauffer tycker att det är anmärkningsvärt att staten erkänner att registret är en kränkning av Europakonventionen, men samtidigt inte är beredd att ta ansvar och ge de drabbade upprättelse:

– Vi vill att hovrätten fastställer tingsrättens dom och anser oss ha goda chanser att återigen få rätt mot staten, säger John Stauffer.

Fred Taikon arbetar för tidningen och föreningen É Romani Glinda och var en av 4 741 personer som fanns med i polisens register. Han är också en av de elva som målet rör. När Fria Tidningen får tag på honom har precis onsdagens hovrättsförhandlingar avslutats. Han är nervös inför domen som väntas inom några veckor.

– Det är viktigt för vår framtid att det blir erkänt som ett etniskt register så att vi får upprättelse. När JK beslutade att dela ut 5 000 kronor till de som krävt skadestånd kändes det som att de ville tysta oss, ta dessa pengar och håll käften.

Oavsett vad den slutliga domen blir kommer förtroendet för svenska staten och i synnerhet polisen bland många romer aldrig att kunna återställas, säger Fred Taikon. Men det hindrar inte att man måste göra allt för att försöka reparera det.

­– Många undviker polisen och konsekvensen blir att många struntar i att göra anmälningar till polisen. Tidigare såg vi polisen som våra skyddsänglar.

Fakta: 

Detta har hänt:

- I september 2013 avslöjade Dagens Nyheter i en artikelserie att Skånepolisen hade ett hemligt register med 4 741 personer. De flesta var romer, ungefär en fjärdedel barn och många ostraffade.Två poliser delgavs misstanke om tjänstefel men friades. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) slog fast att registret var olagligt men att det inte enbart är etnicitet som ligger till grund för det.

- År 2014 beslutade Justitiekanslern (JK) att 60 personer som funnits i romregistret skulle få 5 000 kronor vardera.

- År 2015 stämde elva personer den svenska staten för etnisk registrering.

- År 2016 slog tingsrätten i Stockholm fast att staten gjort sig skyldig till etnisk diskriminering av romer. JK överklagar.

- Hovrättsförhandlingar hölls i onsdags och i dag, fredag, och dom väntas inom några veckor.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria