Göteborg saknar 470 förskoleavdelningar | Stockholms Fria
  • Jacob Schroeder och Thomas Bergh har båda barn som börjar förskolan till hösten. De tycker att 15 barn på tre personal känns rimligt på en avdelning, men vet också att många grupper är större än så i Göteborg i dag.
Göteborgs Fria

Göteborg saknar 470 förskoleavdelningar

Om Göteborgs stad ska leva upp till Skolverkets rekommendation om gruppstorlek i förskolan behövs 470 nya avdelningar. Men Karin Pleijel, MP, tror inte att nybyggnation är vägen att gå – istället behöver befintliga lokaler användas på andra sätt.

I genomsnitt går det 17 barn per förskoleavdelning i Göteborgs stad. För att nå upp till Skolverkets rekommendation om gruppstorlek skulle Göteborg i dagsläget behöva ytterligare 470 förskoleavdelningar, konstaterar stadsledningskontoret i en ny kartläggning. Men inte heller det kommer att räcka. Befolkningen ökar hela tiden, och fram till 2025 innebär det ytterligare 230 avdelningar.

På öppna förskolan i Sandarnas nyöppnade familjecentral finns föräldrar som känner igen sig i oron över stora barngrupper som det har pratats allt mer om de senaste åren. Thomas Bergh sitter på golvet medan ettåringen som ska börja förskolan till hösten leker bredvid. Han har redan ett barn på förskolan och säger att gruppstorleken spelade in till viss del när det kom till val av förskola.

– Vi har väl gått på något slags allmänt intryck och rekommendationer. Jag tror att jag mest har tagit för givet att det inte får vara för stora grupper, säger han och fortsätter:

– Ju mindre grupper desto bättre tycker jag, men det är klart att man måste förhålla sig till hur verkligheten ser ut med ekonomi och allt. 15 barn på tre vuxna tycker jag känns helt okej.

Jakob Schroeder som sitter bredvid instämmer, max 15 barn i en grupp låter bra. För honom blir förskolan en ny erfarenhet när ettåringen ska börja till hösten. Han säger att personaltäthet nästan känns viktigast för honom vid valet av förskola.

– Hemma vill Märta ha ganska mycket uppmärksamhet men på ett sådant här ställe är hon väldigt självgående. Samtidigt tror jag att hon mår bra av att ha de vuxnas uppmärksamhet, och det känns som att barn som inte kräver uppmärksamheten kan falla mellan stolarna om det är för få vuxna.

Karin Pleijel, MP, är biträdande kommunalråd med ansvar för bland annat förskola och hon menar att 470 nya avdelningar plus de som behövs för befolkningsökningen kommer att ta både för lång tid och kosta för mycket pengar. Istället tror hon på den alternativa väg som föreslås i tjänsteutlåtandet, som innebär nya sätt att organisera verksamheten med inspiration från bland annat Borås och Kungsbacka.

– Man förstärker personalen och ser över hur man använder både inne- och utemöjligheter på ett smartare sätt. Då är barn inte i storgrupp hela dagarna utan man lyckas använda de befintliga lokalerna på andra sätt, och dela upp barnen i mindre grupper.

– Sedan kommer vi självklart att fortsätta att bygga ut med nya avdelningar i förskolan medan vi bygger ut staden. Men att bygga för att minska barngrupperna tror jag kommer att ta för lång tid.

Nya arbetssätt är ett alternativ med betydligt lägre driftkostnader än den miljard som 470 nya avdelningar skulle kosta per år, utöver själva byggkostnaderna. I tjänsteutlåtandet räknar man istället med en ökad driftkostnad på 300 miljoner kronor.

– Men det är inte möjligt att göra det heller på kort tid utan det handlar om en process framåt, säger Karin Pleijel.

När hon tror att staden kan nå Skolverkets rekommendation vet hon inte.

– Men vi kan börja arbetet direkt och behöver inte vänta på utbyggnad. Vi borde ha kunnat göra mer tidigare, men vi har inte tänkt i de banorna innan. Det finns förskolor som redan jobbar så här, men nu handlar det om att bygga ut mer systematiskt. Det handlar om hur vi använder våra resurser och att till exempel bemanna mest när det är flest barn.

Fakta: 

Kartläggning

Den nya kartläggningen av barngruppernas storlek och sammansättning i Göteborgs förskolor blev bordlagd i kommunstyrelsen senast och kommer att tas upp igen 19 april.

Skillnader över staden

Flest inskrivna barn har Västra Hisingen med 18,3 barn per avdelning. I andra änden av skalan ligger Angered där genomsnittet är 16,1 barn per avdelning. Ännu är det inte möjligt att dela upp statistiken per åldersgrupp, men att det ska gå att göra är ett krav vid nästa upphandling.

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Stockholms Fria