Dendrolagus fyller seriemellanrum | Stockholms Fria
  • Dendrolagus är namnet på både Steve Nybergs förlag samt en serieantologi som han ger ut med jämna mellanrum på förlaget. Titeln är det latinska namnet för trädkänguru.
Fria Tidningen

Dendrolagus fyller seriemellanrum

I mellanrummet mellan konventionell förlagsutgivning av serier och självutgivna fanzines tar Steve Nybergs nystartade mikroförlag och serieantologi Dendrolagus rum.

– Det är en typ av serier som man hittar i DIY och fanzines men som inte riktigt når ut till mainstreamförlag, säger Nyberg.

Steve Nybergs förlag Dendrolagus är precis i startgroparna när jag träffar honom i anslutning till Stockholms internationella seriefestival. Förlaget, med en tillhörande serieantologi som bär samma namn, tar plats i ett slags mellanrum mellan traditionell serieutgivning och självproducerade fanzines.

– Jag vill visa att det kan vara enkelt att ge ut serier och främja en slags serier som jag tycker förtjänar mer uppmärksamhet och utrymme i Sverige. Lyfta folk som håller på med fanzines och som är lite nya i seriesammanhang, rama in dem i en häftigare form än de kanske är vana vid.

Han har själv en bakgrund inom fanzines och självutgivning men har även gett ut en bok på Galago, ett av Sveriges mest framstående serieförlag. Tanken med Dendrolagus är att fånga upp material som befinner sig mittemellan DIY och yrkesmässig utgivning.

– Det finns en inneboende tanke inom seriesammanhang att man börjar med fanzines och jobbar sig upp för att slutligen bli utgiven på ett “riktigt” förlag. Det tycker jag är tråkigt. Sverige är ett förhållandevis litet land, det finns inte jättemånga serieläsare. Större förlag måste därför satsa på säkra kort och den som vill bli utgiven på ett sådant förlag måste då anpassa sig efter det. Det jag vill snappa upp med Dendrolagus är känslan i de oberoende utgivningarna och skaparna som inte vill anpassa sig efter mainstream.

Steve Nyberg fortsätter.

– Det blir en slags konstnärlig självcensur att hela tiden anpassa sig efter det som är gångbart. Om man går runt på en fanzinemarknad ser man vilket stort omfång i serier som produceras, men tittar man på konventionella utgivningen så är det hyfsat likriktat. Jag vill inte klanka ned på det i sig, men jag vill lyfta upp det andra också.

Mellanrummen är återkommande i idén om Dendrolagus, både gällande format, material och utgivningsnivå.

– Det finns många mellanrum som Dendrolagus tar plats i. Dels med serierna jag vill ge ut; jag vill ge ut serier som är förankrade både i ett vardagsrealistiskt berättande men som samtidigt kan ha mycket symboler och undertexter. Någonstans mittemellan galet experimentellt och stelt konventionellt. Det är även samma tanke med formen, Dendrolagus är någonstans mittemellan fanzine och professionell utgivning. De serieböcker som kommer att ges ut befinner sig även till formen i mellanrummet mellan ett kortare häfte och en grafisk roman, nånstans mittemellan 20 och 150 sidor.

Berättande i serieform kan i sig betraktas som en “mellanform” av berättande, text med bild. Inte rörlig, men riktad mot en vuxen läsare. Inte roman, inte film och inte bilderbok.

– Serier är ett eget språk, säger Steve Nyberg.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria