• I samband med utställningen hålls workshops för högstadie- och gymnasieungdomar.
  • Retoriska knep som ofta används av personer som försöker påverka andra.
  • Joakim von Scheele.
Stockholms Fria

Här stärks det intellektuella immunförsvaret

Att göra besökarna uppmärksamma på manipulerade budskap och lära dem att kritiskt granska källor – det är syftet med Forum för Levande historias utställning Propaganda – Risk för påverkan.

Forum för levande historia har som uppdrag att verka för allas lika värde. Eftersom kritiskt tänkande och ifrågasättande är viktiga beståndsdelar i en demokrati är en utställning om propaganda en naturlig del av verksamheten, menar Joakim von Scheele, projektledare för utställningen Propaganda – Risk för påverkan.

– I grund och botten behandlar utställningen kritiskt tänkande, propaganda och påverkan, historiskt och i nutid. Utgångspunkten är propaganda i Nazityskland och Sovjet. Där pratade man mycket om det goda samhället och drömsamhället. Men utställningen handlar också om dagens mediesamhälle – vad är det som gör oss mottagliga för olika perspektiv?

Genom utställningen uppmuntras besökarna att reflektera över och ifrågasätta den information vi översköljs av dagligen. Vilka ligger bakom budskapen och vad har de för agenda?

– Det är positivt med en enorm tillgång till information, men det ställer stora krav ur ett demokratiskt perspektiv. Det här är ett sätt att stärka människor att stå emot manipulativa budskap och att vara kritisk.

I utställningen är exemplen tagna från nazist- och sovjettiden. Man får se hur propagandan genomsyrade hemmet, skolan och hela samhället.

– Vi försöker gestalta hur hela informationsflödet i dag ständigt utsätter oss för påverkan. Men också fundera vad det är som gör oss mottagliga. Vad kan man göra som individ för att stå emot det här trycket?, säger Joakim von Scheele.

Han betonar det viktiga i att reflektera över vem det är som talar till oss och varför. Men också att fundera över vilka nätverk och källor man använder.

– Det behöver inte vara svårt. Stanna bara upp, tänk till, vem har sagt det här och vad är syftet med det som är sagt?

Propaganda – Risk för påverkan riktar sig främst till skolungdomar i årskurs 7–9 och gymnasieelever.

– I höst kommer vi att hålla workshops där skolor får träffa en av våra pedagoger och diskutera de här frågorna. Vi använder historiska exempel istället för nutida som snabbt blir inaktuella. Vi vill stimulera besökarna att själva se en koppling till vad som sker i dag. Och där kan vi fånga upp vad ungdomarna upplever.

Men Joakim von Scheele hoppas även att en bredare publik hittar till utställningen.

– Vi kommer att ha guidade visningar under hela sommaren. Självklart vill vi nå ut till en intresserad allmänhet.

Fakta: 

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. De har i uppdrag att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att:

• Informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

• Sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria