• festivalen 127 bjuder på en blandning av kultur och idrott.
  • Prova-på-boxning för de yngsta.
  • Alexandra Tecle, projektledare.
Stockholms Fria

Förortsfestival som vill aktivera unga

Dans, ridning, graffiti och bio. Festivalen 127 bjuder på en mängd olika aktiviteter.

Mitt 127 är ett projekt i Skärholmen för att öka delaktigheten bland unga och ge dem möjligheter att påverka sin sociala omgivning. Sedan 2010 håller de i en sommarfestival som i år pågår 26 juni till 4 augusti.

– 2009 var ett försöksår, då ställde man ut en basketkorg på Skärholmens torg. Det var samma år som kronprinsessan skulle gifta sig och man ville fylla stan med liv. Man insåg då att det var många som inte hade nåt att göra på somrarna, säger Alexandra Tecle, projektledare.

Den första festivalen var sex veckor lång och startades i ett samarbete mellan JKS Basket och Skärholmens stadsdelsförvaltning. På menyn stod bland annat basket, fotboll och skate.

– På de sex veckorna hade man cirka 10 000 besökare. Sedan har det bara växt, och vi har lagt till fler lokala och stadsövergripande föreningar som medverkar och vi har mer samarbete med Stockholms stad, säger Alexandra Tecle.

Utbudet på festivalerna är en blandning av idrott och kultur och den primära målgruppen är unga mellan 5–19 år.

– Främst vill vi aktivera ungdomar och ge föreningar en chans att visa upp sig. Det blir allt från parkteater till fäktning på plats, det är inte de vanligaste aktiviterna här i Skärholmen. Men sedan har vi även aktiviteter som riktar sig till nästan alla, till exempel stand-up och filmvisningar. Förra året visade vi till exempel EM-finalen på storbildsskärm.

Målet att aktivera unga har gett resultat.

– Just i JKS Basket ser vi att våra sektioner växer otroligt snabbt efter festivalerna, det samma gäller scouterna som behöver fler ledare nu. Vi ser att behovet finns, säger Alexandra Tecle.

Ungdomarna är inte bara med som deltagare, utan högst delaktiga i utformningen av festivalen.

– Vi anställer 18 ungdomar på deltid som under ett år får planera och utvärdera festivalen. De är ute i skolor och frågar vad barn och ungdomar vill ha, vilket mynnar ut i en fem dagar lång festival på vintern där man kan testa lite vad som funkar.

Festivalens bas under sommaren är Skärholmen, Bredäng och Vårberg, där den befinner sig två veckor vardera. Men den gör även en avstickare till Sätra.

– Att vi kommer till Sätra är nytt, det besöker vi den 8 juli och håller Barnens dag riktad till yngre barn. På kvällen visar vi Zootropolis, en barnfilm, och ungdomsfilmen Dröm vidare.

Ett dag-för-dag-program för festivalen hittar du på http://mitt127.se/kalendarium-2017

Fakta: 

Mitt 127

Mitt 127 är samlingsnamnet för fyra förebyggande projekt. Festivalen är ett av projekten, de andra tre är:

• Skolprogrammet: Syftet är att utbilda ungdomar till att bli förebilder i och utanför sin skola. Målet är att ingen ska känna sig utanför och att alla som bor i området, oavsett ålder, ska känna sig stolta.

• Be purple: Ett projekt för att upplysta unga om olika yrkesvägar. Det vänder sig till tjejer som får delta i workshops, gå på föreläsningar och göra studiebesök på företag.

• 127 Young: Syftet är att de som deltar ska öka tryggheten i Skärholmen. Ungdomarna som deltar i detta projekt är i åldrarna 13–19 år och är oftast i socialt utsatta situationer och i behov av stöd och mentorskap.

Källa: Mitt127

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria