• I utställningen HUB deltar både mentorer och utlandsfödda konstnärer. I förgrunden verket Body av Irina Hauska.
  • ”Russia” in Baltimore av Natalia Murobha
  • Ola Öhlin, projektledare för Konsten att delta
Stockholms Fria

”Många slutar med sitt konstnärskap när de kommer till Sverige”

I mentorsprogrammet Konsten att delta matchas utlandsfödda konstnärer med svenska kollegor. Nu ställer 47 av dem ut på Konstnärshuset i Stockholm.

För ett år sedan startades mentorsprogrammet Konsten att delta i Stockholm, övriga Södermanland och Östergötland. Ur 160 anmälda personer har 35 par hittills matchats, grundat på likhet i arbetsmaterial, bostadsort och ålder, berättar projektledare Ola Öhlin.

– De flesta anmälda är mentorer. Det är lite problematiskt att hitta de som skulle behöva slussas in. Vi försöker lokalisera de som kommit till Sverige, men Arbetsförmedlingen som är ansvariga för etableringen registrerar idag inte kulturyrken, säger han.

Följden av att inte kunna skriva in sig inom sitt arbetsområde är att ens yrkesidentitet går förlorad, menar Ola Öhlin:

– Du kan vara högt utbildad nån annanstans, men det är svårt att få in den kompetensen i det svenska systemet. Ingen har lyft den här problematiken.

Hur många utlandsfödda arbetslösa konstnärer det finns i Sverige idag vet därför ingen, enligt Öhlin:

– Vi har folk i projektet som har varit här i elva eller tolv år som inte har lyckats ta sig in. De hade slutat med sitt konstnärskap. När de fått reda på att projektet finns har de träffat kollegor och startat sin verksamhet igen.

Relationen mellan mentorn och den utlandsfödda handlar inte bara om att svenskar stöttar utlandsfödda utan om ömsesidigt lärande, säger Ola Öhlin:

– Det här är ett utbyte. Många som kommer hit har en väldigt stor erfarenhet. Det ger ingångar till nya arenor. Den svenska kollegan får också insyn i en annan kultur och ett nätverk på en internationell marknad.

I sommar ställer 47 konstnärer, illustratörer och fotografer från mentorsprogrammet ut på Konstnärshuset på Smålandsgatan. Det är en mix av deltagares och mentorers verk.

– Man får uppleva många uttryck som inte förut har visats. Kultursverige har en väldigt anglosaxisk bildvärld och bildskapande. Här kommer andra uttryck och andra historier. Det blir en väldigt intressant blandning med nånting nytt, säger Öhlin.

Mentorsprogrammet Konsten att delta ska nu spridas till övriga landet.

– Vi har fått massa anmälningar från resten av Sverige, så i oktober drar vi igång det nationellt, säger Ola Öhlin.

Fakta: 

Utställningen HUB – Konsten att delta visas till och med 20 augusti på Konstnärshuset på Smålandsgatan.

Mentorsprogrammet Konsten att delta: bild och form är ett projekt som ska underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare att bli en del av det svenska bild- och formbranschen, men också för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk och bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade.

Projektet drivs av Konstnärernas riksorganisation/Föreningen Svenska konsthantverkare och industriformgivare i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) m fl. Det finansieras genom Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria