• Bilfri dag och cykelkarneval på söndag - en symbolisk manifestation i en stad där invånarna varje år tillbringar i genomsnitt 61 timmar i bilkö under rusningstid?
Stockholms Fria

Bilfri dag med fastighetskapitalet

Party, politik och cykelkarneval på årets bilfria dag – men också ett närmande till helt andra intressen, skriver Kristian Borg.

2 140 städer i 45 länder deltar i årets European mobility week. Stockholm är en av dem. Som en del i det stängs en liten del av innerstan av för bilar nu på söndag den 17 september. Istället blir det popup-parker, cykelkarneval, möten med politiker, stadsodling och drakbygge. Nytt för i år är att även Biblioteksstan omfattas av det bilfria området. Ändå en märkbar förändring mot för tolv år sedan, då endast en del av sträckan Norrlandsgatan–Sveavägen var bilfri under en dag.

Veckan är en kampanj i EU-kommissionens regi och syftar sedan starten 2002 till att uppmuntra ekologiskt hållbart resande. I år deltar 564 (!) städer/områden från Österrike, 425 från Spanien, 201 från Ungern, 87 från Italien. Rumänien och Sverige har nästan lika många, 57 respektive 52.

Siffrorna bör tas med viss försiktighet, för trots att Stockholms stad är stolt deltagare sedan start står man inte ens med som medverkande i år på den officiella kampanjens hemsida. Kanske har man bara glömt att registrera sig, eller så har det uppstått slarvfel vilket är förståeligt med över 2 000 deltagande myndigheter.

Men att många deltar betyder inte så mycket, åtgärderna kan vara symboliska eller handla om att man inte gjort så mycket tidigare. Det kan också grunda sig i ett populistiskt och/eller politiskt behov att visa att något görs i klimatfrågor lokalt.

Men det kan förstås också handla om att många städer har insett att det finns ett stort och växande bilproblem. Avgaser, buller, miljö- och hälsoproblem känner alla till. Bilköerna är ett annat mått på problemet. Värst är det förstås i jättestäder som Moskva, London och Paris, men Stockholm är inte så mycket bättre.

Stockholm ligger på 35:e plats av 1 064 analyserade städer, i samma liga som Rom och Barcelona enligt trafikanalysbolaget Inrix Global traffic scorecard. På ett år tillbringar vi i genomsnitt 61 timmar i bilkö bara under rusningstid. Värst i världen är bilmeckat Los Angeles där befolkningen år 2016 spenderade i genomsnitt 104 timmar i köer under rusningstid.

Så vad uppmärksammas då under veckan i Stockholm, staden som kan stoltsera med (minst) ett grönt parti vid makten i stadshuset? Hur lyfter man det framtida bil- och trängselfria samhället, eller vad man nu vill uppnå?
Förutom karnevaleska inslag är ett sätt förstås att – trumvirvel – arrangera seminarier. På Mäster Samuelsgatan blir det ett samtal med Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén och representanter från AMF Fastigheter, Pembroke Real Estate och Vasakronan. Det ska handla om "medborgardriven stadsutveckling".

Vänta nu. Vad har ett amerikanskt fastighetsbolag som vill investera sitt kapital i fastigheter på centrala adresser i världens rika städer med demokrati och bilfri stad att göra? I Stockholm har Pembroke bland annat kritiserats för planerna att riva Passagenhuset bakom NK.

Ordet ”medborgardriven” väcker ju annars associationer till stadens ambition att flytta makt och resurser närmare de berörda, frågor som inte minst demokratiborgarrådet Ann Marghrete Livh (V) driver. Pembroke har tidigare lovat cykelsatsningar vid det nya kontorskomplex som man hoppas ska ersätta Passagenhuset. Är det därför man nu får status som stadens "demokratipartner", eller vad ska man kalla det?

Självklart berörs även fastighetsägare av och kan delta i en lösning på bilproblemet. Men att låta en så ensidig panel diskutera "medborgardriven stadsutveckling"? Ett mer passande namn vore kanske "Så ger vi mer makt och resurser åt dem som redan har"?

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Tusentals militärer intar Stockholm

Försvaret rustar nu för den jättelika övningen Aurora 17 i september. ”Hoppas vi ses som en trygghet snarare än ett hot”, säger Försvarsmakten.

© 2024 Stockholms Fria