• Beatrice Sundberg är glad att leden stoppats tillfälligt, men tror att starka ekonomiska intressen kommer att försöka driva igenom den.
Stockholms Fria

Miljörörelsen: Glädjande besked om Östlig förbindelse

Det är ett feltänk att planera samhället efter förlegade prognoser, menar Naturskyddsföreningen i Stockholm som välkomnar beslutet om Östlig förbindelse.

En östlig förbindelse motverkar miljömålet om minskad klimatpåverkan, leder till ökad bilism och färre kollektivtrafikresenärer. Det menar Beatrice Sundberg, ordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

– Östlig förbindelse bygger på Trafikverkets prognoser om hur det var förr. Enligt dem kommer trafiken att öka och därför bygger man vägen. Men samhällsplaneringen bör styras av mål och inte av prognoser. Vi har en klimatöverenskommelse, nationella miljömål och ett mål om att bli fossilbränslefria. Alla målen bygger på att trafiken måste minska. Om man planerade efter det borde inte vägen behövas.

Beatrice Sundberg menar att samhället förändras och att trafiklösningarna måste hänga med.

– Jag tycker att man ska satsa på utbyggd kollektivtrafik, utökad pendelbåtstrafik från Nacka och bättre förutsättningar för cykling. Till syvende och sist handlar det om vilken typ av samhälle vi vill ha. Om det är rimligt att satsa så mycket på biltrafiken. Bilvägar är det dyraste vi kan bygga i Stockholm i dag. Man får mycket mer spår och cykeltrafik för miljarderna. Frågan är också hur många det faktiskt gagnar i Stockholmsregionen. Fler har nytta av en utbyggd kollektivtrafik.

Hon framhåller att en satsning på kollektivtrafik även gynnar bilister:

– För dem som verkligen måste ta bilen är en utökning av kollektivtrafiken också bra, då blir det färre bilar på vägarna.

I vår fattar regeringen beslut om Trafikverkets nationella plan. Regeringen skulle kunna överpröva Trafikverkets beslut, men det är inte troligt enligt HG Wessberg, förhandlare på Sverigeförhandlingen.

Ändå är frågan inte nödvändigtvis död. Beatrice Sundberg är pessimistisk:

– Man får se vad som händer efter valet, det kan antagligen ändras med en ny majoritet i Stockholms stad. Det finns starka krafter i samhället som vill se vägen byggd.

Motormännens riksförbund har planer på att lobba för att Östlig förbindelse byggs:

– Vi kommer att ta upp frågan med infrastrukturminister Tomas Eneroth. Regeringen måste driva frågan framåt, det är en förutsättning för att tusentals nya bostäder ska kunna byggas och för att regionen ska kunna fortsätta att utvecklas, säger Fredrik Daveby från MRF.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria