• Holmiaparken, en liten oas nära det hårt trafikerade Lindhagensplan.
Stockholms Fria

300 miljoner extra till ett grönare Stockholm

Stockholms stad stärker sitt arbete med gröna värden och vill utveckla våra grönområden – även när förtätningen ökar.

I dag antar Stockholms stad en ny strategi och nya riktlinjer för ett grönare Stockholm. De kommande tre åren satsar den rödgrönrosa majoriteten 300 miljoner kronor extra på park- och grönområden. Särskilt ytterområden ska prioriteras.

Ökad förtätning och 140 000 nya bostäder är en långsiktig vision för majoriteten. Men utvecklingen skapar utmaningar när det gäller grönstrukturen. När nya stadsdelar eller kvarter planeras ska gröna aspekter alltid finnas med, enligt planen. Befintliga skogar och parker ska också utvecklas för att rymma fler funktioner, som möten och fysisk aktivitet.

Strategin lyfter även fram vikten av att tillgängliggöra grönområdena för fler än i dag och betonar att stockholmarnas synpunkter ska tillvaratas i planprocesser.

Den nya planen heter Grönare Stockholm och miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) menar att stadens grönområden också har en betydelse för att kunna bemöta kommande klimatförändringar.

– För att kunna skapa en långsiktigt hållbar och robust grönstruktur måste vi beakta miljöfrågor i ett tidigt skede. Grönare Stockholm innebär tydligare riktlinjer och att vi även skapar en övergripande styrning över hur vi både förvaltar existerande grönområden och skapar nya. På så vis bygger vi en hållbar stad som kommer stå stadig mot ett föränderligt klimat, säger hon.

Cirka 40 procent av kommunens yta utgörs av grönområden av olika slag.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria