• 700 ensamkommande stockholmare fyller 18 under året och riskerar att behöva flytta, berättar Åsa Lindhagen (MP).
Stockholms Fria

Hundratals ungdomar tvingas från Stockholm

Nu införs nya regler som drabbar hundratals ensamkommande. "Inte bra för ungdomarna", säger socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP).

Den 1 juli införs nya regler för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Ensamkommande som bor i Stockholm, är över 18 år och ännu befinner sig i asylprocessen tvingas flytta från sina hvb-hem till Migrationsverkets förläggningar.

Migrationsverket har inga förläggningar i Stockholm så ungdomarna måste lämna kommunen och eventuella studier. Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP) är starkt kritisk till de nya reglerna.

– Jag har varit jättekritisk sedan förslaget kom förra våren. De här ungdomarna behöver en trygg bas och kommer att fara illa av att flyttas runt. Nu ska de flyttas till Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på beslut, och sedan om de får uppehållstillstånd ska de flytta igen. Den här förordningen ska staten rätta till, tycker jag.

Enligt Åsa Lindhagens bedömning berörs hundratals ungdomar i Stockholms stad.

– Det är 700 ensamkommande som fyller 18 under året, säger hon. En stor del fyller år i oktober-november, vilket innebär mitt i terminen för de som studerar.

– Det är jätteviktigt att övergången till andra skolor går bra. Där har Hägersten-Liljeholmen tagit ansvar och haft en bra dialog med mottagande skolor. Man har numera ökade möjligheter att få stanna om man går i gymnasiet, så det är extra viktigt att det här fungerar.

Enligt Rädda barnen har vissa andra kommuner beslutat att låta ensamkommande bo kvar och behålla sin skolplats under asylprocessen. Varför kan inte Stockholm ta ett större ansvar för de här barnen?

– Vi känner inte till några sådana kommuner, men det är en fråga vi tittat mycket på, säger Åsa Lindhagen. Men kommuner kan inte ta över en myndighets ansvar. För att kommunen ska kunna behålla barnen måste det numera finnas en större social problematik som är LVU-grundande.

Tidigare har kommuner kunnat behålla ungdomar genom att säga att det finns fortsatt vårdbehov då de fortfarande går i gymnasiet. Men nu skärps alltså kraven.

– Den här omflyttningen kommer inte att bli bra för ungdomarna, för Sverige som helhet eller för kommunerna. Vi vill behålla ungdomarna här. De ska få känna trygghet, rota sig och få en bra skolgång, säger Åsa Lindhagen.

Men det är ju din regering som gör det här?

– Ja precis, men jag är kritisk till förordningen.

Har du inte större möjlighet att påverka?

– Vi har nyligen haft kongress i Miljöpartiet och vill ju att barn som kom under 2015 ska få stanna och vi vill inte i rådande läge utvisa till Afghanistan.

Barn som får sin ålder uppskriven av Migrationsverket kommer däremot att få stanna i Stockholm tills beslutet om asylansökan har fattats, tillägger Åsa Lindhagen.

Det nya regelverket innebär att ersättningen från Migrationsverket till kommunerna minskar kraftigt. Tidigare var den 1 900 kr per person och dygn, nu sänks den till 1 350 kronor per dygn. Har ungdomen fyllt 18 år och fått uppehållstillstånd blir den 750 kronor per dygn.

– Det handlar om en minskning med flera hundra miljoner kronor för Stockholm totalt. Det får stora konsekvenser för barnen, säger Åsa Lindhagen.

Staden har därför dragit ner på antalet kommunala hvb-platser. Hela 88 platser försvinner. 93 platser blir kvar, därutöver har 154 platser omvandlats till stödboende, med skillnaden att det inte finns personal dygnet runt.

– Det kommer att finnas trygga vuxna, men inte alla timmar på dygnet.

Ideella krafter engagerar sig och diskuterar nu hur ungdomar ska kunna stanna i kommunen, till exempel genom fler familjehem.

– Många gör otroliga insatser och det säger något om styrkan i vårt samhälle. Jag känner stort hopp när jag ser engagemanget. Men det är politiken som har övergripande ansvar för att de här barnen ska få en bra start, säger Åsa Lindhagen som ser en risk i att fler unga nu kommer att gå under jord.

Staden förstärker på olika sätt för att hantera situationen.

• 7 miljoner kronor extra fördelas till socialtjänsten i stadsdelarna för arbete med ensamkommande.

• Två ungdomsmottagningar får extra stöd för att arbeta med psykisk ohälsa.

• Ökat samarbete med civilsamhället. Individuell människohjälp (IM) får bidrag till att ge unga meningsfulla aktiviteter och Stadsmissionens projekt Baba får mer stöd.

• Tre socialsekreterare, två fler än tidigare, ska jobba uppsökande med ensamkommande i riskmiljöer (i samarbete med polisen).

Regeringen har motiverat förändringen med att kostnaderna för mottagandet måste minska och att hvb-boenden inte ska kunna ta ut orimligt höga priser.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria