• Enligt förespråkarna kan en östlig förbindelse avlasta trafiken i innerstan. Men nu ser projektet ut att gå i graven.
Stockholms Fria

Tvärstopp för Östlig förbindelse

Motorvägstunneln mellan Norra och Södra länken blir troligen inte av.

Trafikverket kommer inte att finansiera Östlig förbindelse, eller Österleden som den planerade motorvägstunneln mellan Sickla och Värtan tidigare har kallats. Det står klart sedan projektet strukits ur verkets nationella trafikplan för 2018–2029 som lades fram i förra veckan.

En östlig förbindelse har varit en viktig del i Sverigeförhandlingen som startades på alliansregeringens initiativ 2014. Trafikverket har utrett och drivit på projektet sedan dess och har fått två miljarder kronor avsatt för utredningar och projektering. Några argument har varit att leden skulle öka tillgängligheten inom regionen och ge bättre möjligheter till regional utveckling.

Men bygget går inte ihop ekonomiskt. Kostnaderna har beräknats till omkring 22 miljarder kronor och när Trafikverket nu drar sig ur krävs i så fall en regional finansiering med berörda kommuner.

Kranskommunerna Nacka och Värmdö vill diskutera en lösning med trängselskatter, men Stockholms stad sätter käppar i hjulet och vill inte betala. Finansborgarråd Karin Wanngård (S) menar att Östlig förbindelse bör finansieras med statliga medel och miljöborgarråd Daniel Helldén (MP) anser att den går emot klimatmålen då den bygger på en ökning av biltrafiken:

– Vi har haft en tydlig avsikt att inte finansiera Östlig förbindelse, vi kan inte bidra till att inte klimatmålet uppfylls. Det är det besked vi gett HG Wessberg, säger han till Mitti.se.

HG Wessberg som är förhandlare på Sverigeförhandlingen ser frågan som utspelad och beskriver beskedet som en ”dödsstöt” för projektet.

– Efter Stockholms besked bedömer jag att en en principöverenskommelse om regional finansiering inte går att nå och väljer därför att avbryta förhandlingarna, säger han.

SFT rapporterade redan i våras om att motorleden skulle bli svår att få igenom. Projektet fanns inte med när Sverigeförhandlingen avslutades för Stockholmsregionens del och i april kom Länsstyrelsen med bedömningen att projektet ”kan antas medföra betydande miljöpåverkan” och "beröra höga natur- och kulturmiljövärden i området”. Även Naturvårdsverket har uppmärksammat motorvägens klimatpåverkan. I ett yttrande från november 2016 skriver verket: "Nya målsättningar och ny kunskap har framkommit rörande transporter och klimat sedan nuvarande nationella plan för transportinfrastrukturen fastställdes."

Östlig förbindelse var tänkt som den sista etappen i en ringled runt Stockholm. Leden var en del i det så kallade Dennispaketet redan på 1990-talet men skrotades även den gången.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ung i Sverige breddar kampen

500 ungdomar ska sittstrejka i riksdagen nästa vecka i protest mot utvisningarna. "Vi är ledsna och trötta men ger inte upp", säger Fatemeh Khavari.

© 2024 Stockholms Fria