• Med nitisk regeltolkning skrivs behövande ut från stöd- och träningslägenheter. Därmed bidrar socialtjänsten i Farsta till ökad hemlöshet, menar organisationen Equal.
Stockholms Fria

”Socialtjänsten i Farsta bidrar till hemlöshet”

”De slår undan fötterna på mig”, säger Sanna som just fått besked om att hon måste flytta från sin lägenhet.

Minst sju personer har det senaste året tvingats flytta från sina stöd- och träningslägenheter i Farsta, utan att få hjälp med någon annan boendelösning. Detta enligt den ideella organisationen Equal, som driver ett träningsboende för personer med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik. Nu anmäler de socialtjänsten i stadsdelen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

– Vi anser att det strider mot socialtjänstlagen att man skriver ut människor till akut hemlöshet och där det saknas en långsiktig planering. Det drabbar dem som redan befinner sig i extremt utsatt social situation, säger Staffan Lundberg, styrelseledamot Equal.

Eftersom personer med försöks- eller träningslägenhet ofta har både missbruk av olika slag, psykisk ohälsa och stora skulder blir hemlösheten extra allvarlig, enligt Staffan Lundberg:

– De hamnar bokstavligen på gatan. I ett av fallen med en äldre man är vi osäkra på om han lever idag, säger han.

En av de nyligen drabbade är 45-åriga Sanna. Hon är tidigare drogmissbrukare och har efter ett återfall nu fått besked om att hon är uppsagd från sin träningslägenhet i Farsta.

– De ringde i fredags och sa att jag måste flytta. Jag har haft för många återfall och är inte mogen för att ha en egen lägenhet, sa de. Jag fick panik. De slår undan fötterna på mig, säger hon.

Efter en längre tid av missbruk och tillfälliga boenden på hotellhem och liknande har Sanna sedan tre år bott i träningslägenheten med sina två vuxna barn. Att vara drogfri är ett villkor för lägenheten, något Sanna med undantag från en handfull tillfällen har varit, säger hon:

– Återfall kommer, det får man räkna med. Men jag har ju tagit tag i det och sökt hjälp varje gång. Jag har också bett om hjälp att flytta till en annan träningslägenhet, jag känner för många missbrukare här i Farsta. Det är bäddat för trubbel.

Vad betyder lägenheten för dig?

– Man måste ha sin egen borg för att palla. Du har din egen nyckel och en vanlig trapp, inte nån institution. Det är viktigt för att utvecklas och det är lättare att hålla sig drogfri här. Jag har haft missbruksproblem många herrans år, men jag har kämpat mig tillbaka. Att kasta ut nån är börja om från ruta ett.

Stadsdelsförvaltningen har inte hörsammat Sannas önskemål om en träningslägenhet på annan ort för att undvika återfall, och inte heller erbjudit någon alternativ boendelösning efter uppsägningen, säger hon:

– Jag ska försöka överklaga nu. Om jag blir av med den här lägenheten vet jag inte vad jag gör. Det kommer att gå åt helvete. De kan inte göra så här mot mig.

Problemen med att personer tvingas flytta från stöd- och träningslägenheter har ökat det senaste året, enligt Staffan Lundberg:

– Det är väl känt att det finns problem med det här i Farsta och det har pågått en längre tid, men nu har det av någon anledning eskalerat. Vi har direkta erfarenheter, men vi har även hört från medborgarkontoret för hemlösa och från handläggare att det inte fungerar.

De som blir hemlösa hamnar på gatan, kommunens hemlöshetsmottagning eller i härbärgen, enligt Lundberg:

– Det kan bli kontraproduktivt om man hamnar med människor som har pågående drogproblematik, och om man lider av psykisk ohälsa kanske inte härbärgen är mest lämpade.

Hur påverkas de som blir av med bostaden?

– Framför allt blir det en otrygghet. Man ska ha motivation att ta sig ur beroendesituationer. När ens boende dras tillbaka av oklara anledningar kan det bli så att en person som är på väg åt rätt håll faller. Det är ett strukturellt problem som blir förödande på individnivå.

Men socialtjänsten i Farsta känner inte igen sig i Equals bild, säger Per-Ove Mattson, avdelningschef som diskuterat saken med berörda enhetschefer:

– Vi har många hemlösa och vi jobbar med individuella lösningar. Det händer ju att enskilda är missnöjda, men vi ser inte att vi skulle sticka ut i jämförelse med andra stadsdelar. Vi har inte heller fått någon signal om missnöje från boendena vi samverkar med.

Equal skriver att handläggare de varit i kontakt med håller med om att ni bryter mot socialtjänstlagen men att de fått ”order uppifrån” att göra på detta sätt. Hur ser du på det?

– Det är inte bra. Det här är inget som våra enhetschefer känner till, utan ord står mot ord. Men vi tar det här på allvar. Nu får cheferna gå igenom detta med varje handläggare. Sen får vi prata med de boenden vi samverkar med och höra om det stämmer att många är missnöjda.

Socialtjänsten ska även gå igenom sina hemlöshetsärenden för att se om något behöver omprövas, enligt Per-Ove Mattsson. Men att man som i Sannas fall blir av med en träningslägenhet är inte ovanligt, säger han:

– Man kan inte bete sig hur som helst i ett boende. Det är en svårighet att klara ett fungerande liv med ett missbruk, men vi ställer krav även på de här personerna. Ibland uppfyller man de inte. Då får man se vad man kan göra istället.

Är det verkligen möjligt för drogberoende, ofta skuldsatta personer att få bostad på den reguljära marknaden, som ni hänvisat dem till?

– De står ju längre från den ordinarie marknaden, men det finns personer i målgruppen som har ordnat på andrahandsmarknaden eller inneboendekontrakt. Det är inte omöjligt att ställa de kraven.

Fotnot: ”Sanna” heter egentligen något annat.

Fakta: 

Försökslägenhet

• Försöks- och träningslägenheter förmedlas av socialtjänsten till personer som gått igenom vård och rehabilitering och behöver stöd, till exempel till missbrukare som gått igenom behandling och personer med psykiska funktionshinder. Förutsättningen är att man bedöms kunna klara eget boende med det boendestöd som ges av stadsdelsförvaltningen.

• Equal är en ideell förening för personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet, som driver socialpolitisk verksamhet och även ett träningsboende för personer med beroendeproblem och/eller psykisk ohälsa.

Källor: Bostadsförmedlingen i Stockholm och Equal

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stadsmissionen ska börja driva bostadspolitik

Samhället har misslyckats. Nu tar Stadsmissionen bostadspolitiken i egna händer. "Det låter ju egentligen inte klokt att civilsamhället ska behöva vara fastighetsbransch", säger socialchef Jonas Wihlstrand.

© 2024 Stockholms Fria