• Att göra om Mikamottagningen var rätt, säger socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP). "Vi vill utveckla verksamheten och det är positivt att man redan i år nått fler än förra året".
Stockholms Fria

Socialborgarrådet: "Mikamottagningen når fler"

Socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP) slår ifrån sig kritiken om förändringen på Mikamottagningen.

Sedan januari 2017 har inga nya terapibehandlingar påbörjats på Mikamottagningen, Stockholms stads stödverksamhet för vuxna som säljer sex. Detta efter att socialförvaltningen under hösten 2016 började tolka socialtjänstlagen annorlunda, enligt vilken socialtjänsten ska erbjuda stöd men inte terapi – sådan behandling ligger inom landstingets ansvar.

”Socialförvaltningen sparkar på de mest utsatta grupperna, majoriteten med ofattbara trauman från åratal av misshandel och sexuellt utnyttjande”, skrev en grupp forskare, psykologer och kvinnorättsorganisationer på SVT Opinion i december i fjol, med anledning av beslutet som tolkades som en nedmontering av verksamheten.

I en kritisk kolumn i tidningen Dagens ETC (30/10) skriver Kajsa Ekis Ekman att fem av sex anställda på Mikamottagningen har sagt upp sig. Men enligt mottagningens chef jobbar fyra av dem vidare inom landsting eller stiftelser:

– Den duktiga personal som förut jobbade med målgruppen gör det fortfarande. Vi länkar vidare till dem, säger Lena Eriksson, biträdande enhetschef på Mikamottagningen.

Enligt siffror framtagna för SFT har till och med oktober i år 109 personer nåtts av och blivit klienter hos Mikamottagningen. 2016 var siffran för hela året 98 stycken.

– När man tar bort långsiktiga djupgående behandlingssamtal blir det mer genomströmning. Det kommer fler till godo, säger Lena Eriksson.

Trots tjejjourernas engagemang mot förändringen vill Eriksson betona att mottagningen fortfarande finns och fungerar:

– Målgruppen är nöjd och om man vill ha mer behandling vet vi exakt vart de ska gå. De får det stöd de behöver. Tron på att det inte finns någon hjälp att få vore det mest beklagliga.

Men att samtalsterapin försvunnit är inte den enda förändringen på Mikamottagningen. Man beslutade också att unga under 18 år inte får besöka mottagningen och att de anonyma samtalen med mottagningen får vara max 15 stycken.

Kajsa Ekis Ekman lyfter i sin krönika särskilt fram att yngre personer avvisas: ”En tid efter beslutet är fattat söker sig en 16-årig prostituerad tjej till Mikamottagningen, som tvingas säga att de inte kan ta emot henne. De ringer då till Framtid Stockholm och får svaret: 'Nej, det går inte! Vi har ingen här som är specialiserad på prostitution.'”

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) försvarar förändringen:

– Det viktigaste var att vi ville nå fler och därför stärka det uppsökande arbetet. 10-15 samtal räcker för att kunna bygga ett förtroende. Och för ungdomar som säljer sex har vi Framtid Stockholm, som är mer familjeinriktat och bättre på att ge ungdomar stöd.

Enligt Lena Eriksson är det få som är under 18 år och söker hjälp hos Mikamottagningen eller Framtid Stockholm för att de säljer sex eller skadar sig.

– Men när de vänder sig till oss på Mikamottagningen så initierar vi kontakt med Framtid Stockholm.

En studie från Linköpings universitet visade 2012 att Mikamottagningen fungerar väl. Varför förändra den?

– Min förhoppning är att det kommer fungera ännu bättre när det gäller att nå fler, säger Åsa Lindhagen. Och det känns positivt att ta del av de här siffrorna, att man redan i år nått fler än förra året.

En rad tjej- och kvinnojourer, forskare och psykoterapeuter har uttryckt rädsla för att förändringarna begränsar stödet för dessa utsatta personer. Har de fel, menar du?

– Det har funnits vissa missuppfattningar, som att Mikamottagningen skulle läggas ned. Det väckte mycket känslor och stor oro. Men vi har inte haft några tankar på att lägga ner, utan vi utvecklar verksamheten.

Vi har sökt Framtid Stockholms chef Mikael Jeppson för att fråga om hur övergången för unga från Mikamottagningen har gått.

Fakta: 

Mikamottagningen

• Stockholms stödverksamhet för vuxna som säljer sex och/eller ägnar sig åt sexuellt självskadebeteende. De anställda arbetar både uppsökande på gatan, med stödsamtal, i medicinsk rådgivning och med myndighetskontakter.

• Hösten 2016 beslutade socialförvaltningen att ändra riktlinjerna. Från att ha erbjudit ett långvarigt stöd begränsas rådgivningen nu till 15 samtal. Den som behöver mer hjälp slussas vidare till psykiatrin och får inte längre vara anonym. Tidigare har 16-åringar välkomnats, nu är åldersgränsen 18. Tidigare har man erbjudit psykoterapi och traumabehandling, vilket nu sker i landstingets regi.

• Av dem som avslutat kontakten med Mikamottagningen januari–juli 2017 uppgav 83 procent att de slutat sälja sex eller skada sig med sex.

• Mikamottagningen finns även i Göteborg och Malmö. Göteborgs mottagning erbjuder fortfarande terapi och har ingen åldersgräns på sin behandling.

• Läs även vår tidigare artikel om Mikamottagningen, "Socialen minskar stödet till unga i prostitution", http://www.stockholmsfria.se/artikel/126010

Källor: Stockholms stads tertialrapport för 2017 och Mikamottagningen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria