Birger Schlaug

Inledare


Birger Schlaug

Mediernas schizofreni

Ibland blir det tragikomiskt. DN kan skriva sakliga artiklar om klimatfrågan samtidigt som de erbjuder prenumeranterna rabatt på långflygningar.
Det är sant att falska nyheter som sprids på sociala medier är ett stort demokratiskt problem. Om detta skrivs mycket. Inte minst i traditionella medier.
Däremot är det inte så vanligt att ifrågasätta traditionella mediers oförmåga – kanske rent av ovilja – att knyta samman olika nyheter istället för att behandla var och en för sig.

Jag tror att detta - oviljan eller inövad oförmåga att knyta samman olika frågor - har större påverkan på hur vi ser på världen än vad udda klimatförnekares konspirationsteorier och troll har. Det mediala etablissemanget är - medvetet eller inte, skolat eller oskolat – därmed ett minst lika stort hot mot både rationellt beslutsfattande och demokrati.
 
I dessa åsiktsetablissemang ingår de mediekoncernerna som skriver och talar om t ex klimatfrågan i en nyhets- och analysburka. Och t ex ekonomisk tillväxt och frihandel i en annan burka.
Oförmågan att kasta av sig de där förbannade nyhets- och analysburkorna skapar enorma problem. Att inte ens kunna koppla samman ökad frihandel och ökad världshandeln med att sådan leder till ökande transporter över haven, ökande koldioxidutsläpp och ökad rovdrift på naturresurser är dysfunktionellt. Men helt i linje med hur nyhetsrapportering sker.

Ena stunden kan medierna - inklusive public service - med mollstämd ton meddela att konsumtionen av kläder och skor minskar, att tillväxten hotas. I nästa stund – med lika mollstämd ton – meddelas att klimatet förändras genom människans påverkan, att utsläppen ökar, att den globala genomsnittstemperaturen ökar. Att sammanlänka nyheterna tycks vara en omöjlighet. Att presentera minskade försäljningssiffror som en god nyhet för klimatet och därmed vår gemensamma överlevnad tycks totalt omöjligt.

Ena stunden kan medierna – inklusive public service – ge tips på vilka resor till världens bästa restauranter, badstränder och kulturupplevelser vi alla borde göra. Andra stunden redovisar man hur den ökande globala flygtrafiken medför ökande klimatbelastning…

Ibland blir det tragikomiskt. DN kan skriva sakliga artiklar om klimatfrågan samtidigt som de erbjuder prenumeranterna rabatt på långflygningar. Förutom att att sida upp och sida ner göra reklam för ökande konsumtion och snabbare modeväxlingar på temat ”var aldrig nöjd, din jävel”.

Schizofrent är bara förnamnet.

Problemet är att den mentala störningen är en förutsättning för de kommersiella dagstidningarnas överlevnad. Än värre: för hela det ekonomiska systemets överlevnad.

Systemet är sjukt.

Vi har sett hur det reellt förekommande socialistiska systemet brakade samman och Berlinmuren föll. Nu är det hög tid att den sentida kapitalismen i globaliseringens tidevarv ersätts med något hållbart.

Det borde valet handla om. Men ingen vågar. För medierna, med sina nyhets- och analysburkor, skulle förvanska, förlöjliga och förtala det parti som vågade. Som det gick när MP:s kongress slog fast att partiet skulle verka för att ett ekonomiskt system som kan fungera utan ständig ekonomisk tillväxt. Är det av rädsla för medierna som partiledningen inte vågat ta i frågan? De medier som inte förmår stiga ur sina burkor.

 

ANNONSER

© 2024 Stockholms Fria