Ditt insmickrande svar är ett hån | Stockholms Fria

Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Ditt insmickrande svar är ett hån

Radioledningen ser till att konstruktiva debatter snabbt dör ut genom upplägget av Ring P1, menar Bo Hellgren i en replik till programchefen Hanna Stjärne.

Att radioledningen den 9 januari 2004 på ett abrupt sätt lade ner Klarspråk kan inte tolkas på annat sätt än att syftet var att tysta den konstruktiva kritiken mot ekonomiskt och politiskt maktmissbruk.

I Klarspråk löpte konstruktiva debatter om till exempel arbetslöshet, social utslagning, rökning, droger, Irak, Palestina/Israel och andra frågor om mänskliga rättigheter.

Upplägget av Ring P1 ser effektivt till att konstruktiva debatter dör så snabbt som möjligt, bland annat på grund av utformningen av den så kallade kortversionen. Programchef Hanna Stjärnes insmickrande svar på Klarspråkares Öppna protestbrev i Stockholms Fria Tidning är ett hån mot människors engagemang i samhällsfrågor. Svenska medier, också Sveriges Radios så kallade kvalificerade information om centrala frågor som ska ge kunskap om politiska och andra skeenden i samhället är i dag i stort sett en blåkopia av den globala mediapropaganda som styrs av världens militära maktmissbrukare.

Fredliga konfliktlösningsmetoder i stället för militärt våld för

konfliktlösning i den form som

till exempel Gandhi today http://www.gandhitoday.org kontinuerligt levererade till P1s lyssnare via Klarspråk har Radioledningen genom missfostret Ring P1 effektivt tystat.

Stockholms Fria Tidning är ett annat exempel på den information om centrala frågor som ska ge kunskap om politiska och andra skeenden i samhället, som Sveriges Radio borde ge sina lyssnare.

Bo Hellgren

Vasaloppsåkare 19177

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Respektera trafiksepareringen i Husby

TRAFIKPOLITIK En majoritet av landets rektorer är bekymrade över elevernas säkerhet. Problemet är att barnen måste passera livligt trafikerade bilgator på vägen till skolan. Föräldrarna är också bekymrade och de som så hava möhlighet sätter sina telningar i bilen och skjutsar dem till skolan, vilket förvärrar problemet eftersom ungarna måste kryssa mellan horder av dubbelparkerade bilar utanför skolorna.

Debatt
:

Förbjud pälsindustrin!

DJURRÄTT Djurrättsalliansens bilder från minkfarmar i Sverige, som visas i Rapport, talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att minkar mår dåligt instängda i burar. Ett liv i bur ger dem inte alls möjlighet att få utlopp för sina naturliga instinkter. De som förespråkar uppfödning av minkar för päls hävdar att djuren mår bra i de små burarna. De säger att minkarna inte behöver få utlopp för sin jaktinstinkt och sitt enorma rörelsebehov eftersom de får sin mat utan att behöva jaga. I så fall borde ju samma resonemang gälla även hundar och katter som serveras mat. Men hundar och katter skulle vi aldrig komma på att stänga in i små burar dygnet runt. Bland annat just för att de behöver få utlopp för sitt behov av rörelse samt behöver få använda sin hjärna i lek och träning. Vari ligger skillnaden? Självklart gäller detta även minkar, inte bara katter och hundar. Inget djur mår bra då det berövas sin rörelsefrihet!

Debatt
:

Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Socialdemokratiska politiker i kommuner runt Göteborg anklagar oss moderater för att inte satsa på feriearbeten för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen har valt att ta bort specialdestinerade bidrag till kommunerna och i stället ge dessa pengar som generella. Vi tycker att detta ger kommunerna en större möjlighet att använda pengarna där de gör bäst nytta. Detta i stället för att 290 kommuner ska tvingas göra på samma sätt oavsett om det är en bra lösning för den enskilda kommunen eller ej.

Fria.Nu
Debatt
:

'Vad ska ni ha vår röst till?'

Den demokratiska rättsstaten är ett alltjämt förhärskande ideal, åtminstone på en retorisk nivå. Här samlas idéer som att alla människor är lika mycket värda; därför ska alla ha lika rösträtt, och att alla människor ska behandlas lika inför domstol, och av våra myndigheter i övrigt. Dennis Töllborg och Ingrid Segerstedt-Wiberg ställer inför valet frågan om vårt upplysta och demokratiska samhälle verkligen lever upp till de värden som förespråkas.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria