"Bris tillhandahåller det perfekta mobbingverktyget" | Stockholms Fria
  • Informationstjänsten Squill kan missbrukas, menar Johanna. Själv listades hon som misstänkt pedofil innan Bris rättade till sitt misstag.
Fria.Nu

"Bris tillhandahåller det perfekta mobbingverktyget"

Internet är en arena bortom många föräldrars kontroll, vilket äldre sexualförbrytare gärna utnyttjar för att nå nöjessurfande yngre. Sedan i november driver Barnens rätt i samhället en informationstjänst för att informera om oegentligheter på internet. Men tjänsten kan missbrukas, och vem som helst kan pekas ut som pedofil. Nu har Datainspektionen, DI, startat ett tillsynsärende för att se om Bris bryter mot lagen.

I början av november lanserade Barnens rätt i samhället, Bris, informationstjänsten Squill. Tjänsten riktar sig till ungdomar, som genom att söka på alias eller mejladresser kan få information om annars anonyma användare på diskussionsforum eller communities. Syftet är att göra internet säkrare, genom att informera om äldre med tveksamma avsikter.

Informationen som förmedlas genom Squill bygger på en anonym tipstjänst. Personal från Bris granskar den information som rapporteras och kan sedan välja att utfärda varningar. Om ett internetalias bedöms som misstänkt kommer information om det att finnas tillgängligt för alla genom Squill.

Men den tjänsten kan missbrukas. I december skrev Fria Tidningar om gruppen Stoppa pedofilerna, som på olika internetforum för en kamp mot barnpornografiskt material, och om det motstånd gruppen mötte.

Johanna från gruppen har sedan lång tid arbetat mot förekomsten av barnpornografiskt eller sexuellt exploaterande material på hbt-forumet Qruiser. Hon reagerade positivt när Bris lanserade sin informationstjänst och valde att informera om den på just Qruiser. Med följden att hon själv anmäldes som misstänkt pedofil. Den som genom Squill sökte på hennes internetnamn fick information om anklagelserna mot henne och uppmanades att iaktta försiktighet.

Efter att Johanna upprepade gånger kontaktat Bris ändrade organisationen sin svartlistning av hennes internetalias. Men det inträffade fick Johanna att ändra uppfattning om informationstjänsten.

Under ett dygn kunde alla som kontrollerade hennes alias genom Squill ta del av uppgifter där hon pekades ut som sexualbrottsling.

Squill förmedlar ingen information om personnamn, men kopplat till Johannas alias på Qruiser fanns bilder på henne och uppgifter om hennes bostadsort. Det var med andra ord fullt möjligt att koppla de graverande anklagelserna till hennes person.

Johanna utgår ifrån att hon anmäldes av den grupp som motarbetar Stoppa pedofilerna. Hon stödjer alltjämt Bris arbete, men är kritisk till att vem som helst kan smutskastas genom Bris informationstjänst.

– Bris arbetar aktivt för att få slut på mobbing, och nu tillhandahåller de det perfekta mobbningverktyget.

Även Datainspektionen, DI, har uppmärksammat Squill. Myndigheten har inlett ett tillsynsärende för att utreda om Bris genom sin informationstjänst bryter mot personuppgiftslagen.

– Det Bris gör är att de har en tjänst där man kan anmäla alias och e-postadresser. Vi tittar på om det kan anses som personuppgifter, och om det kan vara fråga om lagring av brottsmisstankar, säger Jonas Agnvall, jurist på DI.

I samband med att filmbranschens intresseorganisation Antipiratbyrån samlade information om fildelare konstaterade DI att internetalias kopplade till ett ip-nummer kan betraktas som personuppgifter.

Om de uppgifter som förmedlas genom Squill kommer att betraktas som personuppgifter vill Jonas Agnvall inte uttala sig om, med hänvisning till pågående utredning. Men omöjligt är det inte, och ärendet kan i så fall komma att bli prejudicerande.

– Definitionen av vad som är personuppgifter är väldigt vid, säger han.

Bris ansvarige för projektet, Staffan Alexandersson, medger att det finns möjligheter att missbruka informationstjänsten.

– Vi har ju haft en medvetenhet om att man skulle kunna använda Squill som ett verktyg till att trakassera andra.

Han poängterar att Squill är ett pilotprojekt, och att det efter en testperiod om sex månader ska utvärderas. Om DI kommer fram till att verksamheten strider mot personuppgiftslagen innebär det sannolikt slutet för projektet.

– Då lägger vi ner det, eller gör om det så att det blir rimligt. Det är ju inte meningen att vi ska bryta mot lagen, säger Staffan Alexandersson.

Nedläggning är också vad Johanna förespråkar. Hon uppskattar Bris insatser för att göra internet till en tryggare plats för yngre, men anser att Squill i dess nuvarande form är för lätt att missbruka.

– Det är en stor säkerhetsrisk att man så lätt kan svartmåla någon med osäkra uppgifter. Jag önskar istället att resurserna kan läggas på polisens arbete och på att informera föräldrar om att internet inte är en säker plats.

Fakta: 

Johanna heter egentligen något annat.

Rekommenderade artiklar

EU öppnar för underrättelsepakt med USA

En ny EU-rapport föreslår omfattande informationsutbyte mellan unionens brottsbekämpande myndigheter. Men som ett led i kampen mot terrorismen öppnar rapporten också för ett kontroversiellt underrättelseutbyte mellan EU och USA.

Fria.Nu

Fredsaktivister tystades i domstolen

I onsdags hölls rättegång mot fem aktivister från Vin- och fikonträdsplanterarna vid Mölndals tingsrätt. De hade tagit sig in på Saab microwaves område vid fem tillfällen och planterat fruktträd samt avrustat en krigsradarkupol med en smideshammare.

Fria.Nu

FRA:s ande hemsöker Almedalen

Almedalen är som ett kortspel, och i ljuset av en FRA-debatt som blir alltmer infekterad satt oppositionen med alla trumf på hand. Almedalsveckan har också visat att det är kring signalspaningens vara eller icke vara som regeringsalternativen inför valet 2010 positionerar sig.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria