Fria.Nu

Gotland vill bli fritt från fossila bränslen till år 2025

Det behöver inte vara så långt till det ekologiskt hållbara samhället. Skolor, företag, politiker och boende arbetar tillsammans för att fasa ut fossila bränslen och få sol, vind och vatten att bli de enda energikällorna på Gotland år 2025.

1996 beslutade Gotlands kommun att Gotland ska bli ett hållbart samhälle till år 2025. Inte bara politiker utan också näringsliv och lokala organisationer är engagerade i att ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor.

- Målet är att få ett ekologiskt hållbart samhälle till 2025, säger Helena Andersson, ekostrateg i miljörådet i Gotlands kommun. Visionen är att sol, vind och vatten, och troligen även biobränsle, ska bli Gotlands enda energikällor.

I dag står vindkraften för cirka 25 procent av öns elkraftbehov och enligt kommunens Agenda 21 minskar användningen av fossila bränslen och kärnkraft varje år.

Här finns flest vindkraftverk i hela Sverige, omkring 160 stycken. Högskolan på Gotland har byggt upp Centrum för vindkraftinformation för att skapa förutsättningar för en bra planering av vindkraftsutbyggnaden i Sverige och runt 2 000 hushåll äger andelar i lokala vindkooperativ, som förutom miljövinster ger runt sju procents återbäring varje år.

Men alla håller inte med om vindkraftens goda sidor.

- Det finns två läger, säger Bo Friberg som bor på norra Gotland. De som bor nära vindkraftverken tycker att det är pest. De förstör såklart naturbilden och bor man riktigt nära så hör man dem. Men andra tycker att de är bra.

Nu är det tillåtet att placera vindkraftverken i havet för att de inte ska störa så mycket.

- Men det gäller i sydvästra delarna av Gotland. Över huvud taget finns det inte så många vindkraftverk här i norr, utan mest på södra delen av ön. Men de kommer nog hit också, säger han.

Solkraft står till skillnad från vindkraft i dag för en mycket liten del av öns elkraftbehov och ännu finns ingen vatten- eller vågkraft. Men det kan förändras, menar Helena Andersson.

- Solkraften kan byggas ut mycket mer. Eftersom Gotland är platt kommer vattenkraft inte att vara aktuellt, däremot vågkraft. Vågkraft finns inte än, men vi har börjat skissa på planer för hur det kan förverkligas.

Den kongresshall som planeras i Visby är ett exempel på en anläggning som delvis skulle kunna drivas med hjälp av vågkraft, säger Helena Andersson. Men kommunens miljöarbete styrs inte enbart från Gotland. Alla beslut ligger inte på lokal nivå.

- Mycket bestäms i riksdagen och i EU. Så vi kan inte styra helt, säger Helena Andersson.

Kommunen gör i alla fall vad den kan och försöker föregå med gott exempel.

- Vi har fasat ut oljan vid uppvärmningen av våra lokaler. Och numera används förnybar energi från till exempel avloppsreningsverket, cementfabriken, träflis från sågverket och sopor, till uppvärmning och annat.

Fakta: 

Goda exempel på Gotland

* Gotland är en ekokommun. Det finns gott om exempel på miljöarbete i kommunen.

* Högskolan på Gotland har byggt upp Centrum för vindkraftinformation för att skapa förutsättningar att bygga ut vindkraften i Sverige. Läs mer på www.cvi.se.

* Ett projekt med hushållskompostering på två förskolor har lett till att kompostering accepteras som en självklar i avfallshanteringen.

* Fler exempel finns på www.gotland.se.

Goda exempel på Gotland

* Gotland är en ekokommun. Det finns gott om exempel på miljöarbete i kommunen.

* Högskolan på Gotland har byggt upp Centrum för vindkraftinformation för att skapa förutsättningar att bygga ut vindkraften i Sverige. Läs mer på www.cvi.se.

* Ett projekt med hushållskompostering på två förskolor har lett till att kompostering accepteras som en självklar i avfallshanteringen.

* Fler exempel finns på www.gotland.se.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Djurskyddsmyndigheten kartlägger sex med djur

Med hjälp av en enkätundersökning ska Djurskyddsmyndigheten kartlägga det sexuella utnyttjandet av djur i Sverige. Undersökningen kan komma att lägga grund till en ny lagstiftning som kriminaliserar tidelag.

Fria.Nu

Jämställdhetsarbete på dagis får mer pengar

Nu får förskolorna i Sverige mer pengar till jämställdhetsarbete.

- 2,5 miljoner kronor kommer att delas ut, säger Elisabet Wahl från Delegationen för jämställdhet i förskolan.

Delegationen för jämställdhet i förskolan ska återigen dela ut pengar till projekt som arbetar med jämställdhet i förskolor.

Första omgången delegationen delade ut pengar var i maj 2004. Även då delades 2,5 miljoner kronor ut, till 18 olika projekt inom landet.

Fria.Nu

'Jag kan sprida kunskap'

Som barn blev hon omskuren. När hon var tonåring hotade hennes bror att mörda henne. I dag är Sara Mohammad ordförande i föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Hon kämpar för andra kvinnor som lever med hot och våld.

Fria.Nu

'Om jag överlevde skulle jag bli kvinnokämpe'

Som barn omskars hon. Som tonåring mordhotades hon av sin egen bror. I dag är Sara Mohammad ordförande i föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Hon kämpar för andra kvinnor som lever i liknande situationer.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria