Spikrakt spel på Unga Tur | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Spikrakt spel på Unga Tur

Unga Turteaterns tolkning av några Lars Norén-texter har en befriande lätthet. Roten ur Norén är något alldeles extra, skriver Anders Thuresson.

Unga Turteaterns Fredrik Lundqvist har gjort en mycket fri bearbetning av några Lars Norén-texter: Kliniken, München-Aten, Rumäner, Hjärta för hjärta och Nattliga & dagliga dikter. Resultatet, Roten ur Norén, är precis just detta, men får på vägen med vitala delar av rotens kärna. Vad Lundqvist åstadkommit ligger så nära en norénsk helhet man gärna kan komma utan att själv vara Norén. Regin finner en spikrak väg in i textens mörka hjärta och sätter samtidigt ett imponerande ensemblespel på scenen.
Greppet att sätta musikgruppen Originalljudet vid scenens sida tyder på ett visst mod, men gruppens stämningar och tonfall adderar åtskilligt till skildringens, på en och samma gång, mörknande och ljusnande skikt.
Över huvud taget utvecklas texternas rumslighet så genomgripande att jag knappt tror mina sinnen, i synnerhet när de tolkas av så unga skådespelare som här. Spelets befriande lätthet snarare förstärker än suddar i personernas mörka utsatthet.

Noréns pjäs Kliniken spelar huvudrollen i Lundqvists bearbetning - texten anvisar en möjlig spelplats för de andra texterna. Att försöka separera till exempel Rumäner ur föreställningen visar sig näst intill omöjligt, bearbetningens helhet är så skickligt sammanvävd att den inte uppvisar glipor. Därtill spelas texternas roller av samma genomgående karaktärer, vilket ytterligare bidrar till det starka intrycket av att se en helt ny pjäs födas.
Även om spelet är enkelt, förlorar aktörerna aldrig det norénska tonfallet. Lika humoristiskt som naket öppnas blicken på ett ögonblick för personernas, tidigare dolda, förutsättningar. Att dessutom ge denna nya helhet en början
och ett slut, som i sig innebär en början, är genialt.
Rollerna utmejslas tidigt och skådespelarnas fördjupande arbete är minutiöst. Det vore orättvist att bara nämna någon enda i denna ytterligt samstämda ensemble. David Arnesen, Stefan Skärlund, Alexander Öhrstrand, Joel Holmgren, Marie Callesen, Emanuelle David, Lovisa Andersson och Samuel Ellemark gör alla något alldeles extra.

Fakta: 

Roten ur Norén
Scen: Unga Turteatern på Fyren i Kärrtorp
Av: Fredrik Lundqvist, fritt efter Lars Norén
Regi: Fredrik Lundqvist
Scenografi: Lena Öberg och Sandra Skavén
I rollerna:
Lovisa Andersson, David Arnesen, Marie Callesen, Emanuelle Davin, Samuel Ellemark, Joel Holmgren, Stefan Skärlund, Alexander Öhrstrand

Rekommenderade artiklar

Regidebut som brister i spelrytm

Den italienska 1700-talsdramatikern Carlo Goldonis Värdshusvärdinnan passar väl in på Gunnebo, efter en, oftast mycket välspelad, rad av satiriska Molièrestycken. Goldoni, mer känd för pjäser som Två herrars tjänare och Gruffet i Chiozza, skrev ofta både lustfyllt och samhällskritiskt och Värdshusvärdinnan är inget undantag. Just denna värdinna, vällustigt spelad av Caisa-Stina Forsberg, driver värdshuset med god ekonomi och dess trånande adliga gäster till vansinne.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria