Sveriges aylpolitik dödar | Stockholms Fria

Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Sveriges aylpolitik dödar

Måndagen den 24 maj 2004 dog en kvinna på grund av självmord. Hon hette Fatemeh och kom från Iran. Hon kom till Sverige i november 2001 och sökte asyl. Hon flydde från Iran på grund av sin sexuella läggning. Hon var lesbisk hela livet, men vågade inte tala om det. Hon var ensam och männen i hennes familj slog och trakasserade henne. Hon fick också problem i samhället och fick spöstraff. Fatemeh blev tvungen att fly från Iran.

I Sverige fick hon kontakt med Iranska Flyktingars Riksförbund, IFRS. Vi hjälpte henne att kontakta homosexuella organisationer i Sverige. Vi har skrivit ett utlåtande om hennes ärende till Migrationsverket. Vi hjälpte henne att få kontakt med andra och tala om sina problem. 

Fatemeh fick sitt första avslag den 20 december 2002. Hon överklagade hos Utlänningsnämnden, men efter lång tid fick hon avslag igen. Hon levde som gömd flykting de sista månaderna. Hon gjorde självmords-försök, men vi hjälpte henne och körde till sjukhuset.

Fatemeh kontaktade polisen för några veckor sedan. Hon sa att hon inte hade någonstans att bo.

Polisen kör henne till Carlslunds flyktingförläggning i Stockholm. Polisen tvingar henne att kontakta Irans Ambassad för att skaffa pass och återvända till Iran. Den 14 maj 2004 kör polisen Fatemeh till Irans ambassad, trots att hon inte vill åka dit.

Fatemeh berättar om sin situation och säger att hon vill inte åka tillbaka till Iran. Irans ambassad vägrar att ge pass till Fatemeh. Polisen kör Fatemeh tillbaka till Carlslunds Flyktingförläggning.

Fatemeh har sår på fötterna och säger att hon vill träffa läkare, men personalen på flyktingförläggningen hjälper henne inte.

På lördagen 22 maj kontaktar Fatemeh en vän och säger att hon inte vill leva längre. Hennes kompis lovar att komma på måndag.

När kompisen kommer till Carlslunds flyktingförläggning säger personalen att Fatemeh är på Karolinska sjukhuset. Kompisen åker direkt till sjukhuset, men hon får inte träffa Fatemeh. Polisen säger att Fatemeh begick självmord klockan 14.00.

Det är tragiskt att en människa ska dö på grund av omänskliga asylregler. Sverige har skrivit på FNs regler om mänskliga rättigheter och Genève-konventionens asylregler.

Fatemeh dog den 24 maj 2004 på grund av att hon inte fick stanna i Sverige. Det här är toppen av ett isberg.

Gömda flyktingar har gömda barn och föder barn på gömda sjukhus och myndigheter snackar mycket om barnkonventionen. Människor dör på grund av att de saknar identitets-handlingar och uppehållstillstånd och myndigheterna snackar mycket om mänskliga rättigheter, kvinnofrid och barnens bästa.

Utrikesdepartementet har skrivit 24 sidor om mänskliga rättigheter i Iran (titta på regeringens hemsida/UD/mänskliga rättigheter i andra länder/Iran) Den islamiska regeringen har förstört livet för miljontals människor. Drygt fem miljoner har flytt från Iran.

Vi uppmanar radikala organisationer, fackföreningar och individer att protestera mot Sveriges asylpolitik. Vi kräver amnesti för alla asylsökande i Sverige och att alla ska få rätt till asyl.

Esmail Moloudi

Ordförande för Iranska flyktingarnas

riksförbund i Sverige, IFRS

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Respektera trafiksepareringen i Husby

TRAFIKPOLITIK En majoritet av landets rektorer är bekymrade över elevernas säkerhet. Problemet är att barnen måste passera livligt trafikerade bilgator på vägen till skolan. Föräldrarna är också bekymrade och de som så hava möhlighet sätter sina telningar i bilen och skjutsar dem till skolan, vilket förvärrar problemet eftersom ungarna måste kryssa mellan horder av dubbelparkerade bilar utanför skolorna.

Debatt
:

Förbjud pälsindustrin!

DJURRÄTT Djurrättsalliansens bilder från minkfarmar i Sverige, som visas i Rapport, talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att minkar mår dåligt instängda i burar. Ett liv i bur ger dem inte alls möjlighet att få utlopp för sina naturliga instinkter. De som förespråkar uppfödning av minkar för päls hävdar att djuren mår bra i de små burarna. De säger att minkarna inte behöver få utlopp för sin jaktinstinkt och sitt enorma rörelsebehov eftersom de får sin mat utan att behöva jaga. I så fall borde ju samma resonemang gälla även hundar och katter som serveras mat. Men hundar och katter skulle vi aldrig komma på att stänga in i små burar dygnet runt. Bland annat just för att de behöver få utlopp för sitt behov av rörelse samt behöver få använda sin hjärna i lek och träning. Vari ligger skillnaden? Självklart gäller detta även minkar, inte bara katter och hundar. Inget djur mår bra då det berövas sin rörelsefrihet!

Debatt
:

Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Socialdemokratiska politiker i kommuner runt Göteborg anklagar oss moderater för att inte satsa på feriearbeten för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen har valt att ta bort specialdestinerade bidrag till kommunerna och i stället ge dessa pengar som generella. Vi tycker att detta ger kommunerna en större möjlighet att använda pengarna där de gör bäst nytta. Detta i stället för att 290 kommuner ska tvingas göra på samma sätt oavsett om det är en bra lösning för den enskilda kommunen eller ej.

Fria.Nu
Debatt
:

'Vad ska ni ha vår röst till?'

Den demokratiska rättsstaten är ett alltjämt förhärskande ideal, åtminstone på en retorisk nivå. Här samlas idéer som att alla människor är lika mycket värda; därför ska alla ha lika rösträtt, och att alla människor ska behandlas lika inför domstol, och av våra myndigheter i övrigt. Dennis Töllborg och Ingrid Segerstedt-Wiberg ställer inför valet frågan om vårt upplysta och demokratiska samhälle verkligen lever upp till de värden som förespråkas.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria