Inledare


Jimmy Sand
Fria.Nu

Det behövs en ny mansrörelse

Är det någon som i dag minns föreningen Befria mannen? Den var under ganska exakt ett decennium, från 1970-talets mitt, del i en mansrörelse född i kölvattnet av den så kallade andra vågens feminism. Kanske får skällsorden 'mjukismän' och 'velourpappor' en klocka att ringa.

Kolumn | Genus
Historikern Helena Hill har i sin avhandling undersökt hur den svenska mansrörelsen kämpade mot samhällets normer. De ville vara mer mänskliga, ta hand om sina barn, få visa känslor och ha nära relationer till andra män. För det blev de hånade - Jan Guillou beskrev dem som flummiga och utan handlingskraft. De sysslade bara med identitetspolitik, för att använda ett uttryck från i dag.

Tjugo år efter att Befria mannen i praktiken upphörde som profeministisk rörelse ser samhället ganska annorlunda ut. Pappor med barnvagn är ingen ovanlig syn. Det finns fler sätt att vara man på än det gjorde för trettio år sedan. Men manlighetens hårda kärna finns kvar, som den beskrivs av Stephan Mendel-Enk i Med uppenbar känsla för stil (2004):
Behärska dig, var lojal mot gruppen, offra dig för något större och viktigare än du själv. Den interna hierarkin. Den stenhårda uppdelningen mellan offentligt och privat. Föraktet för svaghet.
Denna logik går som en röd tråd genom allt från Killinggänget, grafittimålare och herrfotbollslag till militära elitförband, huliganligor och nazistgäng. Gemensam nämnare: mansdominerade grupper. Statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, talar sitt tydiga språk: 82 procent av alla lagförda personer år 2006 var män. En sådan överrepresentation hittar man inte med någon annan kategori än kön.

I undersökningen Slagen dam, initierad 1998 av Brottsoffermyndigheten, framkommer att 46 procent av alla kvinnor i Sverige har utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag. 56 procent av alla kvinnor har trakasserats sexuellt. Kriminologen Eva Tiby diskuterar kön och könsroller i sin avhandling om hatbrott. Hon tar upp attitydundersökningar där upp till 70 procent anser att homosexuella beter sig som det motsatta könet. Enligt en undersökning anser de flesta som begått ett homofobiskt våldsbrott att offret förtjänat det genom att ha brutit mot sin könsroll, abdikerat från sin givna plats i genushierarkin.
Enligt SCB är kvinnors löner i Sverige endast 83 procent av männens. Att män tjänar mer än kvinnor har som följd att kvinnor tar ut 84 procent av föräldrapenningen. Det är kanske inte helt lätt då att som man bygga upp någon djupgående relation med sina barn. Och de kvinnodominerade yrkena fortsätter att vara mindre välbetalda. För i samhällets ögon är det ingen större skillnad på det obetalda arbetet i hemmet och vad kvinnor gör i arbetslivet.
Det är svårt att inte se ett system bakom alla fakta. Att vara man är att inte vara kvinna. Det är att vara överordnad enligt samhällets sätt att se på det. Har det verkligen blivit bättre sedan 1970-talet? Jo, bättre har det blivit. Men det har inte blivit tillräckligt bra. Det skulle behövas en ny mansrörelse. En som är beredd att på allvar ifrågasätta manlighetens hårda kärna.

ANNONSER

© 2022 Stockholms Fria