Kräv verklig fred för Israel-Palestina | Stockholms Fria

Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Kräv verklig fred för Israel-Palestina

Det är uppenbart att Västbanken och Gaza är ockuperade områden som håller på att bli koncentrationslägerliknande fängerlser för palestinerina, säger fyra debattörer.

I SFT den 29 maj skrev André Widén texten Gaza är inte ockuperat. Han lever tydligtvis i en livslögn. Endera är han och hans likasinnade både blinda och döva för allt annat än Sharon-regimens version eller också är de en del av denna folkrättsvidriga politik.

Västbanken och Gaza är inte bara ockuperade områden, utan håller på att bli koncentrationslägerliknande fängelser för palestinier. Det handlar om en politik som går ut på att skapa så kallade 'fakta på marken' i form av utraderade palestinska städer och byar där israeliska bosättningar omedelbart kan uppvisas för att på så sätt dupera världsopinionen. 'Ockuperad' eller 'omdiskuterad' mark är enbart en förvrängning av ord.

Sharon-regimens missbruk av militär överlägsenhet med syfte att göra livet outhärdligt för det palestinska folket genom att skapa 'fakta på marken' är och förblir folkrättsbrott som gör att ärliga fredsförhandlingar inte kan genomföras.

För att israeler och palestinier ska ha en möjlighet till en ärlig fred måste ovillkorligen både israelisk militär och israeliska bosättningar på ockuperade eller 'omdiskuterade' områden efter det så kallade sexdagarskriget omedelbart försvinna. Ett sätt att hjälpa till i den nödvändiga fredsprocessen är att bojkotta israeliska och USA-amerikanska varor. Det är Bushs stöd som gör Sharons folkrättsbrott möjliga.

Om du är rökare, börja med tobaksvaror så gör du också en välgärning för din egen hälsa.

Bo Hellgren

Stockholm

Gunnar Olofsson

Hudiksvall

Olle Ljungbeck

Gävle

Peter Tornborg

Åmål

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Respektera trafiksepareringen i Husby

TRAFIKPOLITIK En majoritet av landets rektorer är bekymrade över elevernas säkerhet. Problemet är att barnen måste passera livligt trafikerade bilgator på vägen till skolan. Föräldrarna är också bekymrade och de som så hava möhlighet sätter sina telningar i bilen och skjutsar dem till skolan, vilket förvärrar problemet eftersom ungarna måste kryssa mellan horder av dubbelparkerade bilar utanför skolorna.

Debatt
:

Förbjud pälsindustrin!

DJURRÄTT Djurrättsalliansens bilder från minkfarmar i Sverige, som visas i Rapport, talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att minkar mår dåligt instängda i burar. Ett liv i bur ger dem inte alls möjlighet att få utlopp för sina naturliga instinkter. De som förespråkar uppfödning av minkar för päls hävdar att djuren mår bra i de små burarna. De säger att minkarna inte behöver få utlopp för sin jaktinstinkt och sitt enorma rörelsebehov eftersom de får sin mat utan att behöva jaga. I så fall borde ju samma resonemang gälla även hundar och katter som serveras mat. Men hundar och katter skulle vi aldrig komma på att stänga in i små burar dygnet runt. Bland annat just för att de behöver få utlopp för sitt behov av rörelse samt behöver få använda sin hjärna i lek och träning. Vari ligger skillnaden? Självklart gäller detta även minkar, inte bara katter och hundar. Inget djur mår bra då det berövas sin rörelsefrihet!

Debatt
:

Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Socialdemokratiska politiker i kommuner runt Göteborg anklagar oss moderater för att inte satsa på feriearbeten för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen har valt att ta bort specialdestinerade bidrag till kommunerna och i stället ge dessa pengar som generella. Vi tycker att detta ger kommunerna en större möjlighet att använda pengarna där de gör bäst nytta. Detta i stället för att 290 kommuner ska tvingas göra på samma sätt oavsett om det är en bra lösning för den enskilda kommunen eller ej.

Fria.Nu
Debatt
:

'Vad ska ni ha vår röst till?'

Den demokratiska rättsstaten är ett alltjämt förhärskande ideal, åtminstone på en retorisk nivå. Här samlas idéer som att alla människor är lika mycket värda; därför ska alla ha lika rösträtt, och att alla människor ska behandlas lika inför domstol, och av våra myndigheter i övrigt. Dennis Töllborg och Ingrid Segerstedt-Wiberg ställer inför valet frågan om vårt upplysta och demokratiska samhälle verkligen lever upp till de värden som förespråkas.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria