Färre får SL-kort i fattiga stadsdelar | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Färre får SL-kort i fattiga stadsdelar

Handläggningen av bistånd till SL-kort har under hela året präglats av stor restriktivitet. Var du bor kan avgöra om du får ekonomiskt bistånd för SL-kort. Bor du i en stadsdel med stort underskott är risken större att du blir nekad. Det visar siffror från utrednings- och statistikkontoret.

Den 1 oktober i år beslutades det om nya, hårdare riktlinjer för försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag. Bland annat lyftes SL-kortet ut ur normen för bidrag. Detta innebär att personer som är beroende av ekonomiskt bistånd inte längre har rätt till SL-kort per automatik.
Riktlinjerna infördes redan vid årsskiftet och sedan dess har allt fler bidragstagare fått avslag. Förra året beviljades 90 procent bidrag för SL-kort, jämfört med cirka 50 procent från och med februari i år.
– Vi kan se att i februari månad ökar avslagen och rimligtvis rör det sig om SL-kort, säger Lena Liljeholm på utrednings- och statistikkontoret.

Andelen som fått avslag har ökat men även skillnaderna för dem som bor i olika delar av staden. Andelen som beviljats SL-kort är större i innerstaden än i förorterna. I Maria-Gamla stan fick 15 procent avslag på sin begäran om bistånd för SL-kort, jämfört med 40 procent i Rinkeby-Kista.
– Exakt vad detta beror på är svårt att säga exakt, men det finns stora skillnader mellan stadsdelarna. Men jag tror att det är en handläggningsfråga, säger Lena Liljeholm på utrednings- och statistikkontoret.
– En trolig förklaring är att stadsdelarna med låg andel beviljade SL-kort är de som har en restriktiv handläggning på grund av stora ekono- miska underskott, säger Karin Rågsjö (v), vice ordförande i socialtjänstnämnden.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har haft ett stort underskott och har den lägsta andelen hushåll med ekonomiskt bistånd i staden med registrerade utgifter för SL-kort. På Östermalm finns den största andelen beviljade.
Kostnaderna har minskat i alla stadsdelsnämnder på grund av den restriktiva hållningen, men inte så mycket som beräknades i budgetbeslutet. Av de elva nämnder som lämnat tydliga uppgifter om kostnadsminskningen varierar besparingarna för första kvartalet 2007 mellan som lägst 36 000 kronor på Östermalm till som högst 1,6 miljoner kronor i Kista-Rinkeby.

Den vanligaste orsaken till varför man får avslag på SL-kort är att man inte står till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär att fattigpensionärer, föräldralediga och sjuka är några av de grupper som blir utan med de nya riktlinjerna.

Fakta: 

Stockholms Fria Tidning har sökt socialborgarrådet Ulf Kristersson (m) för en kommentar, men utan resultat.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Naturvårdsverket överklagar beslut om guldgruva i Lycksele

Miljödomstolen har bestämt att företaget Lappland Goldminers får bryta guld i södra Lappland. Tre markägare överklagar beslutet för att gruvan kommer att förstöra naturen. Naturvårdsverket överklagar också. De säger att Lappland Goldminers inte kommer att ta hand om avfallet från gruvan tillräckligt bra.

Fria.Nu

Nu finns en bok om att sälja varor och tjänster till staten

Kommunerna, landstingen och staten köper varor och tjänster för 400 miljarder kronor om året. Mest köper de från företag som svenskar äger. Men nu finns en bok som berättar för invandrade företagare hur man gör när man är med i en offentlig upphandling.

Fria.Nu

Utsläppsrätter utan nämnvärd effekt

Handeln med utsläppsrätter har inte minskat utsläppen nämnvärt, ändå är många fortsatt positiva. Kostnadseffektiv, säger vissa, men det finns även kritik, bland annat mot att handeln orsakat högre elpriser.

Fria.Nu

Tuffa sparkrav i Skarpnäck nästa år

Stora sparkrav är konsekvensen av den verksamhetsplan och budget som antogs vid Skarpnäcks stadsdelsnämnd i början av december. Större barngrupper, färre boendestödjare och mindre anslag till ekonomiskt bistånd är bara några av konsekvenserna.

Ge bort en rättvis julklapp

I år julhandlar svenskarna för 62 miljarder kronor. Sesam ger tips om julklappar som gör många människor glada: både den som får julklappen och dem som har producerat den.

Fria.Nu

© 2022 Stockholms Fria