Internationella torget portar Svensk-kubanska föreningen | Stockholms Fria

Debatt


Martin Holmström
Stockholms Fria

Internationella torget portar Svensk-kubanska föreningen

Internationella torget nekar Svensk-kubanska föreningen att ställa ut i deras monter under bokmässan. Eva Björklund ser det som en följd av den demonisering av Kuba som svenska regeringspartier gör sig skyldiga till.

Solidaritetsrörelsens hus i Stockholm har som tidigare år anmält deltagande på bokmässans Internationella torg där ett flertal av husets föreningar ställer ut i en gemensam monter. Internationella torget har välkomnat detta men meddelat att en av Solidaritetshusets medlemsorganisationer, Svensk-kubanska föreningen, inte får delta. Skälet till bannlysningen sägs vara att föreningen enligt uppgifter från olika, icke namngivna ”Kuba-kännare” skulle ha ”försvarat en diktaturs rätt att fängsla oliktänkande”.

Sveriges regering, som tillhör de allra mest Kuba-fientliga i Europa, motsatte sig i juni tillsammans med Tjeckien att EU skulle upphöra med de straffåtgärder mot ö-riket som USA pressat på dem. I EU fick de ge sig för majoriteten, som inser det absurda i försöken att isolera Kuba, men här i Sverige har regeringspartierna fritt spelrum för sin demonisering av det land som i hela tredje världen hyllas för sitt enträgna motstånd mot den rika världens herravälde och utplundring av de fattiga.

De ständiga besvärjelser om påstådda kubanska brott mot mänskliga rättigheter, som blivit ett mantra både i media och i det politiska etablissemanget, förgiftar atmosfären och leder inte bara till absurditeter som att Svensk-kubanska föreningen nu portas från bokmässan i Göteborg, där föreningen i många år fört kampen mot den förhärskande Kubahetsen. Företrädare för ”Kubaner för Kuba” i Sverige som börjat organisera sig för att försvara sitt hemlands självständighet mot demoniseringen här i Sverige och mot USA:s ekonomiska utfrysning samt terror- och propagandakrigföring, har till och med mordhotats.

Inget samhälle i världen lever upp till de mänskliga rättigheterna som de uttrycks i FN:s allmänna förklaring och särskilda fördrag. Och i jämförelse tillhör Kuba långt ifrån de värre förbrytarna, tvärtom, inte minst om vi beaktar alla de mänskliga rättigheterna enligt FN:s allmänna förklaring utöver de politiska rättigheterna också innefattar rätt till utbildning, hälsovård, kultur, arbete och bostad. Det grova brottet mot mänskliga rättigheter på Kubaön begås av USA, dels genom den ekonomiska krigföringen mot hela ö-rikets folk, dels genom tortyrlägret på ockuperad mark i Guantanamo, ett brott mot mänskligheten som borde leda till internationellt åtal.

Nu verkar bokmässans Internationella torg vilja garantera att regeringspartiernas biståndsorganisationer, som med svenska skattepengar stödjer USA:s kampanj för ”regimskifte” på Kuba, ska slippa konfronteras med andra åsikter och erfarenheter än de egna. På samma sätt som deras kubanska vänner samråder med USA:s intressekontor i Havanna, samråder de själva med USA:s ambassad i Sverige och USA:s utsände McCarry. Och på samma sätt ansluter sig företrädare för dem till den kriminella USA-blockad mot Kuba som fördöms av 184 av FN:s länder. Och på samma sätt samarbetar de med Kubansk-amerikanska stiftelsen, CANF, genom förlaget Silc som bjudit in företrädare för denna Miamibaserade terroristorganisation till tidigare bokmässor.

Det är svårt att förstå vad Internationella torgets styrgrupp har för intresse av att ge utrymme för dem, men inte för information om varför Kuba inte bara kunnat överleva USA:s långvariga och mångsidiga krigföring utan också utvecklats till en så stark inspirationskälla och avgörande kraft i Latinamerikas demokratiska utveckling. Solidaritetshuset har också protesterat och hävdar att organisationers möjlighet att delta vid Internationella torget är en fråga om yttrandefrihet och kräver att styrgruppen omprövar sitt beslut.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Öppet brev till socialdepartementet

Lagen om personlig assistans ändrades den 1 juli i år. De nya reglerna gör det bland annat svårare att spara ihop en ekonomisk buffert som kan behövas vid kostsamma resor. Vi publicerar här två brev som Erik Ljungberg skickat till socialutskottet och socialdepartementet.

Debatt
:

Försköning av Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm Lobbyisterna på Bil Sweden målar just nu, tillsammans med allianspartierna, upp en utopisk bild av Stockholm, förutsatt att vi bygger den starkt ifrågasatta motorleden Förbifart Stockholm. Motorleden beräknas öka biltrafiken i länet med 4 procent, vilket är en underdrift. All erfarenhet och alla studier från tidigare vägbyggen visar att trafiken ökar i genomsnitt 15–20 procent bara några år efter att en ny motorväg står klar. Södra länken, som var projekterad för en trafikökning på 6 procent, är nu uppe i en 18-procentig ökning.

© 2021 Stockholms Fria