Försköning av Förbifart Stockholm | Stockholms Fria

Debatt


Martin Holmström
Stockholms Fria

Försköning av Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm Lobbyisterna på Bil Sweden målar just nu, tillsammans med allianspartierna, upp en utopisk bild av Stockholm, förutsatt att vi bygger den starkt ifrågasatta motorleden Förbifart Stockholm. Motorleden beräknas öka biltrafiken i länet med 4 procent, vilket är en underdrift. All erfarenhet och alla studier från tidigare vägbyggen visar att trafiken ökar i genomsnitt 15–20 procent bara några år efter att en ny motorväg står klar. Södra länken, som var projekterad för en trafikökning på 6 procent, är nu uppe i en 18-procentig ökning.

Motorvägar löser inte bilträngseln. Ökad trafik leder till ökade utsläpp och fler olyckor. Trafik i långa tunnlar innebär både hälsorisker och säkerhetsrisker. Bil Sweden hävdar i en märklig pr-kampanj att det bara är två länder vars huvudstad saknar en förbifart, varav Albanien nämns som det ena. Miljöpartiet konstaterar att det inte finns ett enda land som minskat trängseln genom att bygga en ringled för bilar. I dag ger man i storstäder som Paris inte ett öre till fler vägutbyggnader, utan satsar alla skattepengar på kollektivtrafik. Världens metropoler står i kö för att se på Stockholms trängselavgiftssystem.

BIL Sweden påstår att trafiken år 2020, när Förbifart Stockholm tidigast är klar, kommer att domineras av ”plug-in-hybrider, som i huvudsak kör på lika grön el som tågen”. Och trafiken kommer vara ”tyst, vanligen helt fri från miljöeffekter”. Trovärdigheten i dessa påståenden lämnar vi över till läsarnas omdöme.

Trafikproblemen löser vi genom en kraftig utbyggnad av länets kollektivtrafik, moderna spårvagnslinjer och logistikcentraler där långväga gods kan lastas om och föras vidare in i stadskärnan med bränslesnåla fordon. Framtidens kollektivtrafik som kan attrahera bilister är spårbilar. Det är små fordon som avgår när du själv vill resa. För de 25–40 miljarder skattekronor som Förbifart Stockholm ska kosta får vi många hållbara infrastruktursatsningar som inte skadar klimatet. Vi bygger en stad att lämna över till våra barn och barnbarn.

oppositionslandstingsråd

styrelsen för SL AB

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Öppet brev till socialdepartementet

Lagen om personlig assistans ändrades den 1 juli i år. De nya reglerna gör det bland annat svårare att spara ihop en ekonomisk buffert som kan behövas vid kostsamma resor. Vi publicerar här två brev som Erik Ljungberg skickat till socialutskottet och socialdepartementet.

© 2021 Stockholms Fria