S kräver bättre granskning av Stockholms äldreboenden | Stockholms Fria
Stockholms Fria

S kräver bättre granskning av Stockholms äldreboenden

På senaste tiden har tre av Stockholms privatägda äldreboenden fått kritik för att de inte utför vården tillfredsställande. Nu vill socialdemokraterna stoppa de tio upphandlingar som ska ske under våren och inrätta ett nytt granskningsorgan.

På Vintertullens äldreboende spändes en boende fast utan att kunna göra sig hörd och enligt en Lex Maria-anmälan på Kampementets äldreboende användes en lyftanordning felaktigt vilket gjorde att en person avled. Serafens äldreboende på Kungsholmen fick in flera Lex Sarah-anmälningar och boendet fick kritik av Länsstyrelsen. Äldreboendet hade för lite personal för att kunna följa de kvalitetskrav som ställts under upphandlandet. I januari sa stadsdelsnämnden på Kungsholmen upp avtalet med företaget Aleris och den 15 mars tog nämnden över driften av boendet.

– Varje enskild händelse är ett misslyckande där åtgärder måste vidtas oavsett om det är kommunen eller en privat aktör. Men det här händer inom all verksamhet som handlar om människor. Vi går igenom varje händelse för att se var det brast och sedan arbetar vi fram en åtgärdsplan, säger Ewa Samuelsson (kd), äldreborgarråd i Stockholm.

Leif Rönngren (s), vice ordförande i äldrenämnden, riktar skarp kritik mot hur äldreomsorgen fungerar i Stockholm. Han tror inte att de här händelserna är engångsföreteelser.

– Det är förödande med privatiseringen. Man byter ut chefer, undercheferna och slutligen vårdpersonal. Man bygger om hela verksamheten och bryter tryggheten. Konsekvenserna blir att kvaliteten sjunker.

Leif Rönngren tycker att man ska stoppa de elva upphandlingar som kommer att äga rum under våren. Han vill också att man ska tillsätta en speciell granskningskommitté som har i uppdrag att bevaka alla äldreboenden som har upphandlats under mandatperioden.

– Man måste titta på vad företaget har för intressen för att driva äldreboendet. Man måste skärpa granskningen och granska personerna bakom företaget och inte organisationsnumret, säger Leif Rönngård.

Men Ewa Samuelsson tror inte på ännu ett granskningsorgan. Hon tycker att upphandlingskraven är tydliga. Under upphandlingen ser de ansvariga över att företaget sköter skatter. De använder sig också av referenser för att få reda på om företaget kan bedriva en bra omsorg.

– Varje enskild upphandlare måste få chansen att driva igenom sin verksamhet. Varje år utvärderas verksamheten och om det dyker upp någonting under tiden så kollar vi självklart upp det. Det finns många som granskar äldreomsorgen och vi högprioriterar vissa om det har varit problem. Men verksamheten kan inte jobba med allt.

Ewa Samuelsson tycker att äldreomsorgen i Stockholm fungerar bra. Hon pekar på att resurserna och valfriheten har ökat. Men hon menar att det finns vissa brister, som till exempel ledarskapet. Det visade äldreinspektörernas och äldreombudsmannens rapport från 2008. Ewa Samuelsson berättar att äldrenämnden ska satsa på chefutbildningar och arbeta med en bättre uppföljning. Hon tillägger också att alla upphandlingar görs till fast pris från och med förra året. Nu gäller inte längre lägsta bud.

– Det är viktigt att de får konkurrera om kvaliteten genom vård, omsorg och bemanning, säger Ewa Samuelsson.

Leif Rönngren är för privatisering av äldreboenden men är rädd för att regeringen skapar en omsorg där man bara kan välja mellan privata aktörer. Han tycker att man i första hand ska satsa mer pengar på äldreomsorgen och sedan diskutera upphandlingar.

– Man skapar ett valfrihetssystem och släpper in privata företag i äldrevården. Men det löser inte problemet att äldre inte får den hjälpen som de behöver. Det krävs mer pengar, mer personal och en bättre kontinuitet.

Fakta: 

Varje år sammanställs två granskningsrapporter av Stockholms äldreomsorg. En av äldreombudsmannen som samlar ihop synpunkter från Stockholms äldre och en av äldreinspektörerna som är ute och granskar verksamheten. Rapporterna lämnas sedan till äldrenämnden.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria